Samen leren en verbeteren in de regio

Dit jaar gaan 14 regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) aan de slag met de belangrijkste vraagstukken op het gebied van jeugd die in de regio spelen. Hoe stoppen we de intergenerationele overdracht van gezondheidsproblemen in Zuid-Limburg? En hoe kunnen kinderen en jongeren in de regio Arnhem-Nijmegen die uit huis worden geplaatst toch ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien? Door kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en gezamenlijk te leren, ondersteunen deze samenwerkingsverbanden de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren.

Landelijke uitwisseling

In een RKJ komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. Door samen te werken, leren en verbeteren, dragen de RKJ’s bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 

Startbijeenkomst

Op maandag 5 oktober 2020 vindt in de regio Utrecht de startbijeenkomst plaats van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd. Werkt u samen met een van de werkplaatsen, of wilt u kennis maken met de werkplaatsen en meer leren over de thema’s waarmee ze zich bezig houden? Meld u dan aan voor deze bijeenkomst en vul het aanmeldingsformulier in.

Bestaande en nieuwe werkplaatsen

Het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, dat in 2015 van start ging. De meeste huidige academische werkplaatsen maken nu een doorstart als regionale kenniswerkplaats. Ook in nieuwe regio’s zijn kenniswerkplaatsen opgericht. Zo komt er een RKJ in Zuid-Limburg, in de regio Utrecht en in de regio Noord Veluwe.

De 14* Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd:

 • C4Youth 2020-2024, Regionale Kennis- en Leerwerkplaats Jeugd Provincie Groningen
 • Academische Werkplaats Risicojeugd
 • KeTJA-A, Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland
 • Trendbreuk: samen werken aan een gezonde generatie (Zuid-Limburg)
 • Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Flevoland
 • RKJ IJsselland Samen Normaliseren
 • Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant
 • Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland
 • Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (Utrecht regio)
 • Samen Verder: Leren en Implementeren 2020-2024 (Haaglanden, Holland-Rijnland, Midden-Holland)
 • Regionale Kenniswerkplaats Inside-Out zet in op normalisatie: Meer kinderen zo thuis mogelijk opgroeien (Nijmegen en omgeving)
 • Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Veluwe
 • ST-RAW wordt regionale kenniswerkplaats jeugd (Rotterdam)
 • Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland

Meer weten?

* 1 aanvraag is nog in behandeling. Naar verwachting zal hier binnenkort een besluit over genomen worden. Bij honorering zullen er dan 15 kenniswerkplaatsen starten.