Resultaten eerste subsidieronde Programma Translationeel Onderzoek 2

De eerste ronde van het programma Translationeel Onderzoek 2 is op 26 september 2018 van start gegaan. ZonMw ontving op deze dag 39 projectideeën voor de ronde Bench to Bedside 2018 en 27 projectideeën voor de ronde Multidisciplinaire Consortia 2018.

Voor de aanvragers die een uitgewerkte aanvraag mochten indienen is er op 6 december 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd. Naast de twee genoemde rondes was deze bijeenkomst ook bedoeld voor de onderzoekers van het Oncode Instituut die een aanvraag mochten indienen voor de ronde Bench to Bedside – Affordable Health. Naast informatie over de eisen voor samenwerkingsovereenkomst bij publiek-private samenwerking en het vervolg van de ronde kregen de onderzoekers informatie over het hoe en het waarom van vroege Health Technology Assessment (HTA) van Geert Frederix (UU). Cees Smit gaf een presentatie over het patiëntperspectief bij gentherapie.

Bench to Bedside 2018

Deze subsidieronde is een samenwerking tussen ZonMw, gezondheidsfondsen en de Topsector Life Science & Health (LSH). De samenwerking in deze ronde krijgt vorm middels een gezamenlijke beoordelingsprocedure uitgevoerd door ZonMw. En richt zich op projecten in de laatste fase van translationeel onderzoek waarbij binnen zes maanden de klinische fase I/II (of vergelijkbaar) gestart moet worden. Op 29 januari jl. zijn er 22 uitgewerkte aanvragen ingediend.

Multidisciplinaire Consortia 2018

Deze ronde is bedoeld voor projecten met laatste deel van preklinisch onderzoek en klinische fase I/II studie (of vergelijkbaar). De projecten zijn gericht op het uitwerken van een idee met ‘proof-of-concept’, naar een klinische ‘proof-of-concept’ studie. De aanvragen worden ingediend en uitgevoerd door multidisciplinaire consortia. Op 29 januari jl. zijn er 15 uitgewerkte aanvragen ingediend.

Bench to Bedside – Affordable Health

Deze oproep is een onderdeel van het ‘Affordable Health Care’ programma van het Oncode Instituut en richt zich op proof-of-concept studies met als doel bij te dragen aan duurzame gezondheidszorg. Deze ronde is bedoeld voor onderzoekers van het Oncode Instituut en richt zich op onderzoek naar veiligheid en effectiviteit van nieuwe technologieën, behandelingen en medische producten die in het laboratorium zijn ontwikkeld tot de eerste toepassing bij de patiënt (van “Bench to Bedside”). Er zijn voor deze ronde drie uitgewerkte aanvragen ingediend.

Meer informatie

Meer informatie over het Programma Translationeel Onderzoek 2 vindt u op onze programmapagina.