Project kosteneffectiviteitsinstrumenten in de jeugdsector gehonoreerd

Een multidisciplinair team gaat een overzicht maken van beschikbare meetinstrumenten voor kosteneffectiviteitsonderzoek in de jeugdsector. Dit overzicht wordt een samenvatting van de bruikbaarheid en kenmerken van geschikte meetinstrumenten.

Op dit moment is aan kennis over meetinstrumenten van kosten een gebrek binnen de jeugdhulp. Dit is een belangrijke beperking in het optimaliseren van doelmatigheid in de Nederlandse jeugdsector. Door de transitie en bezuinigingen in de jeugdzorg is steeds minder geld beschikbaar. Hierdoor wordt het belangrijker om kosteneffectieve behandelingen aan te bieden.

Het project is een samenwerking tussen MaastrichtUMC+/Universiteit Maastricht, de Rijksuniversiteit Groningen, Accare centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, het Trimbos Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Het project start in september 2017. Halverwege 2018 worden de resultaten verwacht.

Kosteneffectiviteitsonderzoek

Kosteneffectiviteitsonderzoek is een van de onderwerpen die overkoepelend met de Consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd wordt aangepakt. Uiteindelijk doel is het creëren van een handvat voor de jeugdsector om gestandaardiseerd kosteneffectiviteitsonderzoek uit te voeren. Begin 2016 is hiervoor een brede consultatie uitgevoerd met de consortia, andere experts, stakeholders, gemeenten en praktijkinstellingen. Uit het consultatiedocument hiervan bleek behoefte aan een overzicht van beschikbare instrumenten.

6 consortia effectiviteit psychosociale jeugdinterventies

In de consortia van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector wordt op een vernieuwde manier ingezet op effectonderzoek. Onderzoekers en praktijkinstellingen voeren onderzoek uit op een aantal grotere inhoudelijke thema’s rond opgroeien en opvoeden. Het doel is het grote aanbod interventies ‘in te dikken’. Het traject moet kennis opleveren over welke (delen van) interventies, wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.

Meer informatie