Positieve tussentijdse procesevaluatie Onderzoeksprogramma GGz

Het Onderzoeksprogramma GGz is een tienjarig innovatief programma. Het programma is gestart in 2016 en zit inmiddels in het derde jaar. Om te kijken of het programma goed op koers ligt is een tussentijdse procesevaluatie uitgevoerd.

De tussentijdse evaluatie is uitgevoerd door het onafhankelijke beleidsbureau Medical Point of View. De nadruk van de tussentijdse evaluatie lag op verantwoording van het proces, het verkrijgen van input over inhoudelijke prioriteiten en de resultaten van het programma tot nu toe. Voor de evaluatie is informatie verzameld en geanalyseerd over het aantal rondes, de verstrekte subsidies, uitputting van de middelen etc. Daarnaast hebben interviews plaatsgevonden met de opstellers van de onderzoekersagenda ‘de juiste behandeling op het juiste moment’ (2016) en de programmacommissie. 

Uit de tussentijdse evaluatie blijkt onder andere dat de beoordelingsprocedures zorg zijn verlopen, de ervaringen met het MIND cliëntenpanel positief zijn en er voldoende aandacht is geweest voor de inhoudelijke prioriteit ‘depressie bij jonge vrouwen en adolescenten’. De tussentijdse evaluatie geeft ook aanbevelingen ten aanzien van het proces, de inhoud en de toekomst van het programma. Hierbij kan gedacht worden aan het aanscherpen van subsidieoproepen om hiermee de kwaliteit van de subsidieaanvragen te verhogen en evalueren van de programmacommissie. De conclusies en aanbevelingen worden opgepakt bij de verdere uitvoering van het programma. 

Meer informatie