Positieve evaluatie programma Zwangerschap en geboorte

De evaluatiecommissie is positief over de uitvoering en opbrengsten van het programma Zwangerschap en geboorte I (2011 - 2016). Zij vindt het zeer aannemelijk dat de kennis uit het programma bijdraagt aan het verbeteren van de zorg voor moeder en kind. De evaluatie is op 9 juli 2018 aangeboden aan het ministerie van VWS.

Met het programma Zwangerschap en geboorte I is een landelijke kennisinfrastructuur opgezet. Er zijn 9 regionale consortia opgericht, waarin professionals in de geboortezorg samen werken aan zorg en onderzoek. Daarnaast is er veel kennis ontwikkeld over hoe de geboortezorg in de regio geoptimaliseerd kan worden.

Wilt u meer weten over de resultaten?

In het online magazine www.zgresultaten.nl leest u meer over de resultaten van het programma Zwangerschap en geboorte. Hier komen onder andere de successen van de consortia en kennis op het gebied van preventie, samenwerken en organisatie van zorg aan bod. 

Preconceptiezorg wint terrein

Daarnaast zijn er binnen het programma Zwangerschap en geboorte 7 onderzoeksprojecten afgerond die bijdragen aan meer kennis en tools over het voorbereiden van een gezonde zwangerschap. Deze projecten over preconceptiezorg zijn gebundeld op de website: www.zonmw.nl/preconceptie 

Programma Zwangerschap en geboorte II  

Momenteel is het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte ll al volop in uitvoering.
Naast aandacht voor de onderwerpen preventie, zorg en organisatie van zorg, is er in het programma nu ook ruimte voor pre- en neonatale screening.

Meer informatie: