Oud medicijn als nieuwe behandeling voor hartfalen

Hartfalen betreft een ernstige, chronische aandoening die levenslange behandeling met geneesmiddelen vraagt. De zoektocht naar een betere behandeling van hartfalen is een van de topprioriteiten van de DCVA. De Hartstichting en ZonMw financieren gezamenlijk een project dat binnen 5 á 10 jaar kan leiden tot wezenlijke verbeteringen voor de patiënt: de DECISION trial.

Het doel van de DECISION studie is aantonen dat digoxine (een geneesmiddel dat al jarenlang op de markt is) herhaalde ziekenhuisopnames en overlijden kan verminderen bij patiënten met hartfalen.

Onderzoek naar effect lage dosering Digoxine

Digoxine is het oudste en goedkoopste medicijn voor gebruik in patiënten met hartfalen, echter is het gebruik hiervan de laatste jaren zeer sterk afgenomen. Dit heeft te maken met de opkomst van andere medicijnen en het feit dat eerder onderzoek liet zien dat patiënten die behandeld worden met hoge doseringen van digoxine het niet beter deden dan patiënten zonder digoxine (placebo). Uit aanvullende analyses blijkt echter dat patiënten die lage doseringen van digoxine kregen wel een betere levensverwachting hadden. Daarom wordt nu in Nederland een groot onderzoek opgezet naar het effect van lage doseringen digoxine, die worden toegevoegd aan de huidige behandeling van hartfalen. Aan de studie doen 38 ziekenhuizen mee en de studie wordt geleid door cardiologen uit het UMC Groningen en de Werkgroep Cardiologische centra Nederland.

Het DECISION project wordt geleid door Onderzoeksleiders: prof. dr. D.J. van Veldhuisen (hoogleraar Cardiologie UMCG), dr. P. van der Meer (cardioloog UMCG).