Optimaal samenwerken en leren van casuïstiekbesprekingen

Hoe kunnen casuïstiekbesprekingen van Ouder- en Kindteams zó worden ingericht, dat er optimaal wordt samen gewerkt en samen geleerd? Door middel van actieonderzoek heeft de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam KeTJA deze vraag onderzocht en de Handreiking Casuïstiekbespreking uitgebracht.

Handreiking voor optimaal samenwerken en leren

KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam) heeft de Digitale Handreiking van de OKT’s  uitgebracht, om de structuur en inrichting van casuïstiekbesprekingen aan te scherpen en daarmee de kwaliteit en leeropbrengst te vergroten. In overleg met Ouder -en Kindteams (3 teamleiders en 10 casuïstiekteams) is in de Handreiking een aantal onderwerpen opgenomen die bijdragen aan een leerzaam en effectief overleg: Achtergrond Casuïstiekbespreking; Basiselementen casuïstiekbespreking; Verdiepend en doelgericht leren; Kwaliteitsversnellers; Veiligheid en een Toolkit. 

Ouder- en Kindteams (OKT’s)

In Amsterdam zijn in alle wijken en op alle scholen multidisciplinair samengestelde Ouder -en Kindteams aangesteld. Deze teams bestaan uit ouder-en kindadviseurs, jeugdartsen, jeugdpsychologen en assistenten, afkomstig uit diverse organisaties. Elk team voert taken uit in het kader van het basispakket jeugdgezondheidszorg, geeft steun bij opvoeden, opgroeiproblemen en biedt lichte jeugdhulp. 

Casuïstiekbespreking bij ingewikkelde zaken

Voor overleg over ingewikkelde kwesties die zich in de uitvoering van taken en de samenwerking met diverse partijen voordoen komen teams regulier bijeen om actuele casussen rond kinderen en ouders te bespreken, en de interne en externe samenwerking door te nemen. Deze besprekingen hebben tot doel onderbouwde en weloverwogen besluiten en acties te nemen, en daarmee de kwaliteit en effectiviteit van de zorg aan kinderen te optimaliseren

Academisch Werkplaatsen Transformatie Jeugd

KeTJA is één van in totaal 12 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ’s) en heeft als hoofddoel de transformatie te ondersteunen door beschikbare kennis aan te bieden, en nieuwe kennis te ontwikkelen. Op deze manier helpt KeTJA om de transformatiedoelen te realiseren: snel en effectieve hulp dichtbij, kleine problemen klein houden, een meer preventieve aanpak en de versterking van eigen kracht van jeugdigen en gezinnen.