Openstelling subsidieoproep ‘Coalitievorming regionale participatiehubs’

participatie afbeelding
Vanaf 2 juli kunt u een aanvraag indienen voor de nieuwe ronde 'Coalitievorming Regionale Participatiehubs'. We nodigen relevante partijen met aantoonbare regiobinding en regionaal draagvlak uit om een coalitie te vormen voor de organisatie en ontwikkeling van regionale participatiehubs. De focus ligt nu op het vormen van de coalitie. Dit is de eerste stap in het tot stand brengen van de hubs.

De deadline van deze ronde is dinsdag 30 juli vóór 14:00 uur. Naar verwachting starten de gefinancierde projecten vanuit deze ronde vanaf september 2024.

Doel van de subsidieoproep 'Coalitievorming regionale participatiehubs'

Het doel van de subsidieoproep is om relevante partijen uit te nodigen om in gezamenlijkheid een breed gedragen coalitie te vormen. Zij vormen deze coalitie om in een later stadium de regionale participatieopgave verder uit te werken. Dit is ter voorbereiding op de uiteindelijke vorming van regionale participatiehubs voor beleidsparticipatie door inwoners en patiënten bij regionale vraagstukken over gezondheid, zorg en ondersteuning.

Participatiehub

''Een regionale participatiehub is een aanspreekbaar domeinoverstijgend netwerk van organisaties en mensen die, in de desbetreffende natuurlijke regio, stimuleren en faciliteren dat, door middel van diverse vormen van participatie, degenen om wie het gaat vertegenwoordigd zijn bij het beantwoorden van regionale vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning''

Wat kunt u aanvragen?

In deze subsidieronde kan maximaal € 50.000 worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 6 maanden.

Aankomende rondes

De deadline voor deze tweede ronde is 11 juni vóór 14.00. De subsidieronde staat nog open tot en met 24 september 2024. Om aanvragers de gelegenheid te geven om zo snel mogelijk met hun project te kunnen starten, zijn er tussentijdse rondes.

Komt de deadline van 11 juni voor u te vroeg? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen voor één van de volgende rondes. 

Deadlines
Ronde 3dinsdag 2 juli vóór 14:00 uur
Ronde 4dinsdag 30 juli vóór 14:00 uur
Ronde 5dinsdag 27 augustus vóór 14.00 uur
Ronde 6dinsdag 24 september vóór 14.00 uur (laatste ronde)

Let op! De genoemde data zijn indicatief en kunnen wijzigen. De subsidieoproep sluit zodra het subsidieplafond is bereikt, wat betekent dat het mogelijk is dat de subsidieoproep eerder sluit dan de uiterlijke deadline.
 

Subsidieoproep

Wilt u meer weten over deze oproep? Hier leest u de volledige subsidieoproep.

Webinar terugkijken

Op 23 april hebben wij de subsidieoproep 'Coalitevorming Regionale Participatiehubs' toegelicht tijdens een webinar. Heeft u het webinar gemist? U kijkt hem hier terug.

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de subsidieoproep ‘Coalitievorming regionale participatiehubs’

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het programmateam via infrastructuurbeleidsparticipatie@zonmw.nl

U kunt uw vragen ook telefonisch stellen tijdens het vragenuur via 070 349 54 72. Het vragenuur vindt elke dinsdag plaats tussen 14.00 en 15.00 uur. 

ZonMw-programma Infrastructuur beleidsparticipatie

Deze subsidieoproep is de eerste oproep binnen het ZonMw-programma ‘Infrastructuur voor beleidsparticipatie door inwoners en patiënten bij regionale vraagstukken over gezondheid, zorg en ondersteuning’. Het programma heeft als doel het opzetten en vormgeven van een werkbare, landelijk dekkende infrastructuur voor beleidsparticipatie.