Onderzoek naar de waardebepaling, implementatie en bekostiging van voorspellende testen

In de eerste helft van 2019 zal iMTA in opdracht van ZonMw onderzoek doen naar de waardebepaling, implementatie en bekostiging van voorspellende testen. Deze testen kunnen potentieel bijdragen aan het vergroten van gezondheidswinst en het reduceren van kosten van de behandeling.

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat waardevolle voorspellende tests hun weg naar de klinische praktijk vinden, maar ook dat het gebruik van niet nuttige testen wordt vermeden. Het onderzoek gaat  inzicht bieden in de criteria en besluitvorming van relevante stakeholders die beslissen of nieuwe voorspellende testen in de klinische praktijk gebruikt gaan worden. Dit gebeurt aan de hand van drie casussen, te weten whole genome sequencing in de oncologie, het farmacogenetisch profiel en CardioCHIP. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in het najaar van 2019.

Meer informatie: