Nieuw rapport: ‘Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie’

Het rapport ‘Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie’ geeft inzicht in de kennis die ontwikkeld wordt in dementieonderzoek binnen het ZonMw-programma Memorabel en de betekenis daarvan voor beleid, praktijk, onderwijs en (verder) onderzoek.

Vier onderzoekers kregen van ZonMw de opdracht om tussentijdse projectopbrengsten en -ervaringen te verzamelen, analyseren en te verbinden. De onderzoekers signaleren in het rapport belangrijke ontwikkelingen en kansrijke projectopbrengsten in het dementieveld.  Het rapport geeft ook inzicht in factoren die kennisbenutting bevorderen of belemmeren. 

Opzet project

Het verzamelen van ideeën over kennisbenutting pakt ZonMw op met partijen in relevante onderzoeksgebieden. Om uitwisseling te stimuleren en tegelijkertijd bewustwording van het proces rond kennisbenutting te vergroten, kregen vier onderzoekers midden uit het veld de opdracht om adviezen te geven over kennisbenutting. Zij werken voor vier Nederlandse Alzheimercentra en maken onderdeel uit van het  internationale netwerk ‘World Young Leaders in Dementia’. Zij vroegen circa 70  projectleiders al tijdens hun onderzoek naar hun  plannen  om de resultaten te gaan benutten. Op basis van deze inventarisatie en analyse, formuleerden zij adviezen over kennisbenutting en toetsten die bij diverse stakeholders, waaronder patiënten. Deze adviezen benut de commissie van Memorabel bij het verder programmeren en het biedt onderzoekers aanknopingspunten om verder aan de slag te gaan met kennisbenutting.

Programma Memorabel

Het programma Memorabel richt zich op de mensen met dementie van nu en op de patiënten van morgen. Het onderzoek omvat de gehele kennisketen, van onderzoek om het ontstaan van dementie te begrijpen tot het verbeteren van  de praktijk van zorg en ondersteuning. Inmiddels zijn er bijna 140 projecten gefinancierd. Het programma is onderdeel  van het Deltaplan Dementie en loopt tot 2020.

Meer informatie: