Mooie kans voor onderzoekers met focus op sekse en gender

Heeft u als translationeel onderzoeker aandacht voor sekse- en/of gender aspecten in gezondheid en zorg? Het ZonMw Kennisprogramma Gender en Gezondheid wijst u graag op een mooie kans van het Berlijn Instituut voor Gezondheidsonderzoek (BIH): de BIH Excellence Award for Sex and Gender Aspects in Health Research.

In samenwerking met het Berlijnse Institute of Gender in Medicine (GiM), introduceert het BIH dit jaar de prijs ter waarde van € 20.000,- om aandacht voor sekse en gender in translationeel onderzoek meer zichtbaarheid te geven. Excellente onderzoekers werkzaam in fundamenteel of klinisch biomedisch onderzoek worden uitgenodigd zich aan te melden voor de prijs. Zij moeten een bewezen bijdrage hebben geleverd aan translationeel onderzoek, met daarbij een specifieke focus op sekse- en genderaspecten in gezondheid en zorg.

Ontvangers van de prijs kunnen bovendien voorgedragen worden voor een Einstein BIH Visiting Fellow beurs of BIH Visiting Professor beurs, om zo kennisuitwisseling met beide Berlijnse instituten en haar onderzoekers te stimuleren. De deadline voor aanmelding is 15 oktober 2017.

Meer informatie