Kwaliteit van leven verbeteren bij mensen met dementie en mantelzorgers

Dementie heeft grote gevolgen voor zowel de mensen met dementie als hun naasten en mantelzorgers. Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven wordt verbeterd wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten onderhouden. Onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van VUmc hebben drie praktische toepassingen onderzocht die mensen met dementie en hun mantelzorgers individueel ondersteunen in hun behoeften. Het betreft het programma Ontmoetingscentra 3.0.

Ontmoetingscentra

Binnen de ontmoetingscentra wordt zowel ondersteuning geboden aan thuiswonende mensen met ernstige geheugenproblemen, als aan hun mantelzorgers. In de ontmoetingscentra kunnen mensen buurtgenoten ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en sociale contacten opdoen. Voor de mantelzorgers zijn er informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen. Deze ontmoetingscentra worden als laagdrempelig ervaren door de mensen met dementie en hun mantelzorgers, vertelt Rose-Marie Dröes in een uitzending van Nieuwsuur. Belangrijk verschil met reguliere dagbesteding is dat deze centra zijn geïntegreerd in de wijk, in buurt- en ouderencentra, terwijl reguliere dagbesteding vaak in verzorgings- of verpleeghuizen wordt georganiseerd. Uit meerdere onderzoeken in het verleden is gebleken dat de ontmoetingscentra leiden tot uitstel van verpleeghuisopname: na 7 maanden bleek slechts 4 procent van de deelnemers aan ontmoetingscentra te zijn opgenomen, tegenover 30 procent bij reguliere dagbesteding. Sinds enige jaren bieden een aantal centra naast het groepsgerichte programma in de centra nu ook het geïndividualiseerd programma Ontmoetingscentra 3.0 aan. Deze activiteiten vinden buiten het centrum plaats.

De 3 nieuwe toepassingen

Via DemenTalent worden, op basis van talent en voorkeur, plekken gezocht waar mensen met dementie als vrijwilliger kunnen werken, bijvoorbeeld op een school, sportvereniging of in de dienstverlening. Dit zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk sociaal en fysiek actief blijven en het ontlast ook hun mantelzorgers. Dementelcoach biedt (anonieme) telefonische coaching aan mantelzorgers, en de STAR e-Learning is een online cursus voor mantelzorgers (maar ook voor professionals en vrijwilligers) over de begeleiding en zorg voor mensen met dementie, en hoe je daarbij jezelf niet uit het oog verliest. 

Niet zonder resultaat, zo blijkt uit het onderzoek van VUmc: bij mensen met dementie komen minder gedrags- en stemmingsontregelingen voor en deze zijn ook minder ernstig. Dat levert ook voor de mantelzorger emotioneel voordeel op. Bovendien zijn de deelnemers aan dit nieuwe individuele programma hierover zeer tevreden en is het ook nog eens goedkoper dan het groepsgerichte programma in de ontmoetingscentra. De onderzoekers bevelen daarom aan om het programma op grotere schaal via ontmoetingscentra aan te bieden.

Zelf starten?

Wilt u zelf starten met een ontmoetingscentrum, of de nieuwe toepassingen DemenTalent, Dementelcoach of STAR e-Learning aanbieden? Vraag dan meer informatie aan bij de Ontmoetingscentra.nl.

Meer informatie