Kennisagenda forensische geneeskunde

Op 10 november presenteerden Tina Dorn en Manon Ceelen (onderzoekers bij de GGD Amsterdam) tijdens het FMG najaarssymposium de vervolgstappen die nodig zijn om wetenschappelijk onderzoek in de forensische geneeskunde tot een succes te maken.

Wetenschappelijk onderzoek

Deze vervolgstappen komen voort uit de verkenning structuur en inhoud onderzoek forensische geneeskunde. Daaruit blijkt dat consensus bestaat tussen forensische wetenschappers, forensisch artsen, politie en juristen over relevante onderzoeksthema’s en benodigde onderzoeksinfrastructuur.
Er wordt onderzoek gedaan en het onderzoek leidt ook ergens toe. Maar om de kwaliteit van het werk van forensisch artsen te verbeteren, is meer nodig. Zo concludeerde prof. Paul Hofman eerder dit jaar tijdens het symposium Wetenschappelijk onderzoek in de forensische geneeskunde op 17 maart.

Wetenschapsagenda

Tijdens het FMG najaarssymposium op 10 november presenteerden Tina Dorn en Manon Ceelen hoe het veld gezamenlijk wil komen tot de wetenschapsagenda voor de forensische geneeskunde. Deze zal bestaan uit zo’n 8 à 10 onderzoeksvragen die op dit moment het meest urgent zijn en een breed draagvlak hebben.
Voor het opstellen van de agenda maken de onderzoekers gebruik van de ZonMw checklist kennisagenda’s.

Subsidie

Voor het opstellen van de wetenschapsagenda is helaas nog geen financiering beschikbaar. De hoop is dat betrokken ministeries in lijn met het advies van de Gezondheidsraad uit 2013 middelen beschikbaar stellen om de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de forensische geneeskunde een impuls te geven.
Download de presentatie van Tina Dorn en Manon Ceelen