Interventienet.nl: geëvalueerde therapietrouw interventies op 1 plek

Het Nivel, Radboudumc en de Sint Maartenskliniek hebben de website Interventienet.nl ontwikkeld. Deze website is dé vindplaats voor interventies in het kader van het verbeteren van therapietrouw van (chronische) medicatie. Het is een website in opbouw en dit biedt de gelegenheid het overzicht aan te vullen met geëvalueerde therapietrouw interventies. Op deze manier ondersteunt de website een ieder die aan de slag wil met therapietrouw interventies, kijk op: https://interventienet.nl/.

Lancering interventienet.nl

Interventienet.nl is recentelijk gelanceerd. Het is nu mogelijk het overzicht aan te vullen door geëvalueerde therapietrouw interventies in te dienen. Dit kan met behulp van een door experts opgesteld formulier dat op de website te vinden is. Het ingevulde formulier wordt bekeken door het team en na goedkeuring online gezet. Voor elke interventie wordt gevraagd het volgende te beschrijven: de inhoud van de interventie, de implementeerbaarheid in de dagelijkse praktijk en het onderzoek waarmee de effectiviteit is geëvalueerd.

Waarom geëvalueerde therapietrouw interventies indienen

We willen iedereen uitnodigen om geëvalueerde therapietrouw interventies in te dienen op https://interventienet.nl/. Waarom? Elke ingediende interventie krijgt een plek op dit landelijk platform en kan mede praktijk- en onderzoekscollega’s inspireren om therapietrouw aan te pakken. Elke interventie op deze website is vindbaar en te gebruiken door de proeftuinen die met therapietrouwverbetering aan de slag gaan onder begeleiding van het Make-It consortium. Daarnaast worden kwalitatief hoogstaande en implementeerbare interventies op de website door het consortium beoordeeld op erkenning voor landelijke implementatie.

Het Interventienet-team

Dr. Marcia Vervloet, senior onderzoeker Nivel
Dr. Charlotte Bekker, postdoc Radboudumc
Dr. Bart van den Bemt, apotheker en senior onderzoeker Sint Maartenskliniek
Prof. dr. Liset van Dijk, programmaleider Nivel, bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research aan de Rijksuniversiteit Groningen
 

Meer informatie

Over het Make-It consortium: Make-It: Medication Adherence Knowledge, Expertise and Implementation Taskforce