Internationale reizigers nemen multiresistente darmbacteriën mee naar huis

Een derde van 2001 onderzochte Nederlanders die naar verre bestemmingen reisden, pikten multiresistente darmbacteriën op. Dit blijkt uit de COMBAT-studie. Resistente bacteriën zijn bacteriën die resistent zijn tegen gebruikelijke antibiotica. Gemiddeld hield men deze ‘import-bacteriën’ 30 dagen bij zich. En de bacteriën verspreidden zich ook onder niet-reizende huisgenoten.

Verschillen tussen reisbestemming

Van de 2001 onderzochte reizigers bleek 34% multiresistente bacteriën te hebben opgepikt. Per reisbestemming zijn er echter grote verschillen: 75% van de reizigers naar Zuid-Azië en 40-50% van de reizigers naar Centraal- en Oost-Azië, het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Slechts 6% van de reizigers naar Zuid-Afrika keerden terug met multiresistente bacteriën. Het grootste risico liepen India-gangers. Daarnaast bleken antibiotica tijdens de reis, reizigersdiarree en het hebben van een chronische darmaandoening het risico op het oppikken van multiresistente bacteriën eveneens te verhogen.

Ze blijven gemiddeld 30 dagen en 12% gaat naar huisgenoot

De gemiddelde duur van het dragerschap was 30 dagen na terugkeer van de reis. In 1 op de 9 gevallen hield de kolonisatie echter ruim een jaar aan. Het onderzoek wijst bovendien uit, dat er een kans van 12% is dat de multiresistente bacterie na thuiskomst ook wordt overgedragen op huisgenoten.

De COMBAT-studie

De COMBAT-studie is een grootschalig onderzoek onder reizigers. Tussen november 2012 en november 2013 zijn 2001 reizigers en 215 huisgenoten geïncludeerd. Van deze reizigers en hun niet-reizende huisgenoten is vlak voor de reis en meteen na terugkeer een ontlastingmonster verzameld. Dit monster werd onderzocht op de aanwezigheid van resistente bacteriën. Op basis van vervolgmonsters werd onderzocht hoe lang deelnemers deze resistente bacteriën bij zich droegen. Naast ontlastingsmonsters werden ook telkens vragenlijsten verzameld om te kunnen onderzoeken wat de invloed is van onder andere reisbestemming, reisduur en reisgedrag op de kans om resistente bacteriën op te lopen.

Aandacht voor resistente bacteriën

Jaarlijks in november besteden we extra aandacht aan resistente bacteriën. Op de Europese Antibioticadag op 18 november en tijdens de Wereld Antibioticadag van 13 t/m 19 november. Ziekteverwekkers die slimmer worden dan de medicijnen die mensen kunnen bedenken: resistente bacteriën zijn een urgent en wereldwijd probleem. Een probleem waarbij alleen een snelle, multidisciplinaire en internationale aanpak helpt.

Meer informatie