Impact kennisvouchers geëvalueerd

Hoe zorg je ervoor dat mooie voorbeelden en innovaties op het gebied van interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn worden verspreid? ZonMw heeft hiervoor een nieuw instrument ingezet: kennisvouchers. Onlangs is de impact van dit instrument geëvalueerd.

Met kennisvouchers konden professionals in de gezondheidszorg een adviseur van een goed voorbeeld van het programma op Één lijn inhuren, die hen begeleidt in de uitvoering van hun eigen project. De goede voorbeelden hadden als doel het verbeteren van multidisciplinaire en domein-overstijgende samenwerking (samenwerking over de domeinen preventie, zorg en welzijn heen).

Uit het onderzoek 'The societal impact of knowledge vouchers' is o.a. gebleken dat de Monitor Kennisbenuting, na doorontwikkeling, een geschikt instrument blijkt om impact te meten en dat kennisvouchers een bijdrage hebben geleverd aan het vergroten van maatschappelijke impact. In het rapport 'The societal impact of knowledge vouchers' zijn de details van dit onderzoek te lezen.