Gezocht JGZ organisaties voor testen JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie

Welke jeugdgezondheidsorganisaties, -teams of individuele professionals willen deelnemen aan de praktijktest van de JGZ-richtlijn “Ouder-Kind relatie met aandacht voor hechting”? Het is belangrijk dat de richtlijn goed toepasbaar is in de praktijk. TNO zoekt daarom JGZ-organisaties, JGZ-teams of individuele JGZ-professionals die de richtlijn willen testen.

De richtlijn Ouder-Kind relatie

De richtlijn beschrijft wat de kenmerken zijn van een gezonde, veilige ouder-kind relatie in de verschillende leeftijdsfasen en wat risico- en beschermende factoren zijn. Centraal staat de vraag hoe een JGZ professional (aanstaande) ouders kan helpen een gezonde relatie met hun kind op te bouwen dan wel te behouden. Verder komen aan bod: Hoe kan de JGZ-professional een verstoorde of problematische relatie signaleren? Wat kan de JGZ-professional doen als het gaat om adviezen en begeleiding bij een verstoorde relatie? Wat zijn (effectieve) interventies om de ouder-kind relatie te verstevigen? En: Hoe vindt afstemming met andere professionals plaats?

Waarom een praktijktest?

Doel van de praktijktest is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, eventuele knelpunten in de uitvoering en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de richtlijn door JGZ-professionals. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt.

Wat wordt er verwacht bij deelname aan de praktijktest?

 • Deelname van JGZ professionals aan een scholing van TNO.
  - Trainingen voor individuele deelname vinden plaats begin 2020 in Utrecht.
  - Bij deelname in teamverband van 1 JGZ organisatie, scholing in overleg op locatie.
 • Lezen van de richtlijn.
 • 3 tot 4 maanden werken volgens de nieuwe richtlijn (periode jan-mei 2020).
 • Start praktijktest voorjaar 2020 (tussen januari en mei).
 • Het invullen van vragenlijsten en eventuele deelname aan een focusgroep.
 • Totale tijdsinvestering per JGZ professional zal tussen de 5,5-10 uur bedragen. Er is een vergoeding beschikbaar.
 • Accreditatie voor de scholing kan worden aangevraagd.

Voor aanmelding of meer informatie over de praktijktest:

Mail met Caren Lanting, TNO via caren.lanting [at] tno.nl (caren[dot]lanting[at]tno[dot]nl)

ZonMw-programma Richtlijnen jeugdgezondheidszorg 2013- 2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer projectinformatie