Deelnemers gezocht voor online training ScheidingsATLAS

Scheidingen komen veel voor: in Nederland verbreken naar schatting jaarlijks zo’n 64 duizend paren hun huwelijk of samenwoonrelatie. Er verandert een hoop voor betrokkenen bij deze scheidingen en er komt veel onder druk te staan. Zeker als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn.
Voor ouders in scheidingssituaties ontwikkelde TNO daarom met partners binnen een ZonMw project de training ScheidingsATLAS. Ouders kunnen hier in het kader van het evaluatieonderzoek (2017-2019) kosteloos aan deelnemen.
In Nederland bestond behoefte aan onderbouwd laagdrempelige en lichte ondersteuning voor ouders na scheiding. Daarom is in de periode 2016-2017 de interventie ‘ScheidingsATLAS’ (© TNO) ontwikkeld. ScheidingsATLAS is een kortdurende interventie speciaal ontwikkeld met en voor gescheiden ouders, ter ondersteuning van ouderschap na scheiding. De interventie heeft als doel gescheiden ouders te informeren en in hun kracht te zetten. Ook biedt het concrete handvatten gericht op ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder. 
Het unieke van ScheidingsATLAS is dat de interventie beschikbaar is in 2 varianten:

  1. Een groepstraining met 2 bijeenkomsten van elk 3 uur
  2. Een online training met 6 inhoudelijke hoofdstukken

De inhoud van beide varianten is dezelfde en ouders maken gebruik van hetzelfde handboek als naslagwerk. Echter, de vorm verschilt dus per interventievariant. In een (quasi-)experimenteel onderzoek (2017-2019, gefinancierd door ZonMw) onderzoekt TNO de effectiviteit van beide interventievarianten van ScheidingsATLAS.

Gescheiden ouders kunnen gratis meedoen!

Op de Aanmeldpagina (tno.nl/atlas) kunt u meer informatie vinden over de interventie en kunnen ouders zich aanmelden voor deelname aan de online training in het kader van het evaluatieonderzoek door TNO. Mochten ouders zich willen aanmelden voor de groepstraining in regio Haaglanden of Almere, dan kunt u hierover informatie vinden in de flyers van ScheidingsATLAS op tno.nl/codip.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  

Meer informatie