Beslishulp ondersteunt bij het inzetten van het juiste signaleringsinstrument

In de JGZ en het sociaal domein is het belangrijk om beginnende problemen bij een kind, jongere of de ouders snel in het oog te krijgen. Als jeugdprofessional kun je hier verschillende instrumenten voor inzetten. Maar hoe beslis je welk instrument in een bepaalde situatie passend is? De online beslishulp biedt praktische informatie over 4 (recent) gevalideerde signaleringsinstrumenten, bedoeld voor de JGZ en het sociaal domein.

Hoe werkt de beslishulp?

Binnen de online beslishulp worden 4 signaleringsinstrumenten uitgelicht:

  • SDQ (psychosociale problemen)
  • RCADS-22 (angst en depressie)
  • ARI CP2-5 (hechtingsproblemen)
  • LSVG (hechtingsproblemen)

De beslishulp biedt met een overzichtstabel praktische informatie over de signaleringsinstrumenten en helpt professionals snel overzicht te krijgen in het doel en de werkwijze van het instrument en bij welke leeftijd het instrument ingezet kan worden. Ook beantwoordt de tool vragen als: Wanneer zet je het specifieke instrument in? Wat is het verschil tussen de SDQ en de RCADS, die beiden weleens worden ingezet voor een JGZ-contactmoment? Hoe kan de uitkomst geïnterpreteerd worden en wat zijn de mogelijke vervolgstappen? Na een korte gebruiksaanwijzing per instrument, kan er worden doorgeklikt naar uitgebreide achtergrondinformatie.

Aansluiting op de GIZ en de SPARK

In de online beslishulp wordt de aansluiting van de signaleringsinstrumenten bij 2 bestaande gespreksmethodieken, de GIZ en de SPARK, visueel inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Voor professionals die al met deze instrumenten werken, moet het zo makkelijker worden om te bepalen bij welk thema of probleem in die methodiek zij kunnen denken aan een signaleringsinstrument.

Aan de slag met de beslishulp

De beslishulp is ontwikkeld in het kader van een VIMP van ZonMw door onderzoekers en praktijkprofessionals van TNO, UvA, GGD Amsterdam, GGD Hollands Midden en GGD Zeeland.
Wil je meer weten over de beslishulp? Bekijk het filmpje of ga direct aan de slag.

ZonMw programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ

Het programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel door middel van onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen de JGZ beter toe te rusten op het uitvoeren van het Basispakket JGZ binnen de decentralisatie

Meer weten?