Behandelmodule Up2U voor motiverende mentorgesprekken in de residentiële jeugdhulp

Jongeren en professionals in de residentiële jeugdhulp ontwikkelden samen de interventie Up2U. Met Up2U is het voor professionals mogelijk om mentorgesprekken te voeren die meer gericht zijn op de individuele jongeren.

Up2U is gebaseerd op Motiverende Gespreksvoering (MGV) en oplossingsgericht werken. De behandelmodule is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdhulp. Het doel van Up2U is om met de jongere een veranderplan te maken. Daarin staat wat hij/zij wil veranderen aan zijn situatie; waarom hij/zij dat wil, en; hoe de jongere dat wil veranderen. Het uiteindelijke doel van het veranderplan is dat de jongere de acties in de praktijk uitvoert. De Up2U handleiding legt uit hoe dit veranderplan in 5 stappen wordt gemaakt. Om te zorgen dat de jongere de geplande verandering ook echt maakt, is Up2U ook gericht op het vergroten van het vertrouwen van de jongere in zichzelf om zijn/haar situatie te veranderen.

Project ‘Een betere basis’

Up2U is voortgekomen uit het ZonMw project ‘Een betere basis: De ontwikkeling en evaluatie van een interventie voor goede allianties tussen jongeren en professionals in de residentiële jeugdzorg’.
Om de interventie te ontwikkelen zijn jongeren en professionals van jeugdhulp instellingen Jeugdhulp Friesland en Het Poortje geïnterviewd.  Ook zijn hun behoeften rond de mentorgesprekken die zij met elkaar voeren in werkgroepen besproken. Uitkomsten van deze interviews en werkgroepen zijn verwerkt in de behandelmodule Up2U.
De interventie is geëvalueerd om te onderzoeken of professionals met de interventie ondersteund worden bij het opbouwen van een goede relatie met jongeren.

Training professionals

Om de ontwikkelde Up2U behandelmodule toe te passen, volgden professionals een MGV en een Up2U training. Zowel voor als na de training maakten zij een opname van een mentorgesprek met een jongere. Deze opnames laten zien dat de professionals na de training meer gebruik maken van MGV vaardigheden. Zoals de vaardigheid om de autonomie van de jongere te benadrukken. Daarnaast blijkt dat zij minder MGV inconsistente vaardigheden gebruiken, zoals het confronteren van de jongere, dan voor de training.

Implementatie

Een belangrijke volgende stap is om meer aandacht te besteden aan de implementatie van Up2U. Uit de evaluatie-interviews met de professionals blijkt dat zij over het algemeen tevreden zijn met Up2U. Maar meer aandacht moet worden besteed aan de interventie om deze ook daadwerkelijk goed in de praktijk uit te voeren.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. 

Meer informatie