Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen de krachten

ZonMw heeft een nieuw programma: Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Dit voorjaar gaf het ministerie van VWS hiervoor de opdracht. In totaal zijn er zes Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen geselecteerd voor een subsidie binnen dit nieuwe programma. In de Academische Werkplaatsen werken zorgverleners, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers samen aan het verbeteren van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Als zorgverleners, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers samenwerken, wordt beter bruikbare kennis ontwikkeld. En is er ook meer kans dat deze in de praktijk wordt toegepast. Zo versterken deze partijen samen de kwaliteit van de gehandicaptenzorg.

De krachten gebundeld

De zes werkplaatsen hebben zich tevens verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Bij de associatie zijn meer netwerken aangesloten dan alleen diegenen die financiering gaan krijgen vanuit het programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Professor Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University) geeft als één van de initiatiefnemers van deze Associatie aan dat daar bewust voor gekozen is: ‘Het doel van de associatie is primair om op inhoud samen te werken. Dus onafhankelijk van de toegekende financiering. De associatie is een open netwerk. Niet alleen reeds bestaande Academische Werkplaatsen kunnen zich hierbij aansluiten. Ook kennisnetwerken die kunnen uitgroeien tot een Academische Werkplaats.’ 

Meerwaarde

‘De meerwaarde van aansluiting bij de associatie ligt in het bundelen van krachten’, aldus Embregts. ‘Bijvoorbeeld bij het formuleren van kennisvragen. Iedere Academische Werkplaats heeft eigen speerpunten en expertise. Door het bundelen van onze kennis kunnen we die kennisvragen formuleren die zowel relevant zijn voor de praktijk als toegevoegde waarde hebben voor de wetenschap. Ook proberen we door deze samenwerking overlap in onderzoek te beperken. En natuurlijk kan men van elkaar leren. Bijvoorbeeld als het gaat om wat er nodig is om resultaten naar de praktijk brengen.’

Door samen te werken binnen de associatie, kunnen kennisnetwerken die (nog) niet door VWS zijn geselecteerd voor subsidie veel leren van de aanpak van reeds bestaande succesvolle Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. ‘Zo komen zij op zeker moment wellicht ook in aanmerking voor financiering.’

Daarnaast zijn er ook uitdagingen die voor individuele Academische Werkplaatsen te groot zijn. Embregts: ‘Dan is het belangrijk elkaar makkelijk te kunnen bereiken en samen antwoorden te vinden. En, ook niet onbelangrijk: ‘we hebben gemerkt dat Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen buiten de sector nog wat onbekend zijn. Deze associatie kan onze zichtbaarheid vergroten waardoor we gezamenlijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.’

Meer informatie