ME/CVS

Het myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) heeft enorme gevolgen voor de (ervaren) kwaliteit van leven, werk en relaties. Daarom financiert ZonMw onderzoeksprojecten naar de oorzaken, diagnose en behandeling van ME/CVS.

Wat is ME/CVS?

ME/CVS is een ernstige, chronische ziekte waar nog geen effectieve behandeling voor is. Mensen met de ziekte hebben onder andere last van pijn, gevoeligheid voor licht en geluid, concentratie- en geheugenproblemen en ernstige vermoeidheidsklachten. Inspanning kan de klachten verergeren. 

Onderzoeksprogramma

Het doel van het onderzoeksprogramma is om de gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke positie van ME/CVS-patiënten te verbeteren. In het programma staan 3 doelen centraal

  1. Biomedische kennis ontwikkelen over het ontstaan, de diagnose en behandeling van ME/CVS;
  2. Zorgen dat de deze kennis gebruikt wordt in de praktijk;
  3. Samenwerking stimuleren tussen kennisinstituten, patiënten en praktijk.

Voor de eerste subsidieronde van het onderzoeksprogramma zijn er 2 consortiumaanvragen gehonoreerd. Binnen deze 2 consortia worden 10 deelprojecten uitgevoerd. In de consortia werken partijen met elkaar samen in de uitvoering van biomedisch onderzoek naar ME/CVS. 

> Lees meer over de consortia en de deelprojecten

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Programmateam ME/CVS
mecvs [at] zonmw.nl