Erkende datamanagementplan-templates (DMP)

Op deze pagina staat hoe ZonMw institutionele DMP-templates erkent zodat ze gebruikt kunnen worden voor datamanagement in ZonMw-projecten.

Institutionele DMP-templates

Veel onderzoeksinstituten hebben een institutioneel DMP-template dat naast algemene DMP-componenten ook verwijst naar specifieke institutionele voorzieningen, richtlijnen of voorschriften. Het gebruik van deze templates helpt onderzoekers om hun datamanagement te plannen in overeenstemming met de lokale situatie op hun instituut. Om te voorkomen dat onderzoekers meerdere DMP's moeten schrijven, maakt ZonMw afspraken met universiteiten, hogescholen, universitair medische centra en andere instellingen over de erkenning van hun institutionele DMP-templates. Zodra dit is gebeurd, kunnen projectleiders deze gebruiken voor het schrijven van het DMP voor hun door ZonMw gefinancierde project.

Erkenning van institutionele DMP-templates

Voor de erkenning van een institutioneel DMP-template gaat ZonMw in overleg met de afdeling voor onderzoeksondersteuning en advies over datamanagement van het instituut. Criteria waarmee rekening wordt gehouden zijn:

  • Het DMP-template moet geschikt zijn om alle basiselementen van een DMP te behandelen, zoals vermeld in de Science Europe ‘core requirements’ voor DMPs. Zie ook de Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management.
  • Het DMP-template moet geschikt zijn om in het project data en andere bronnen op te leveren zoals gespecificeerd in de Instructies over rapportage over FAIR-datamanagement met kerngegevens.
  • De afdeling voor onderzoeksondersteuning van het instituut moet erop voorbereid zijn om onderzoekers te ondersteunen bij het maken van een DMP van goede kwaliteit.
  • Als uw instituut geen erkend DMP-template heeft, kunt u het DMP-template van ZonMw gebruiken. Dit vindt u op DMP online. Zorg dat u de meest recente versie van het DMP-template (alleen Engelstalig) gebruikt.

De volgende institutionele DMP-templates zijn erkend

Als het DMP-template nog niet op de lijst staat, kunt u een verzoek voor erkenning indienen bij openscience@zonmw.nl

Institutie

Template

Info

Contact

Saxion

Link

Link

researchservices@saxion.nl

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Link

Link

onderzoeksondersteuning@han.nl

Fontys

Link 
(Fontys intranet)

Link

b.vermaas@fontys.nl

Hogeschool van Amsterdam (HvA)

 

Link

rdm-support@uva.nl

Avans Hogeschool

Link 

Link 

researchsupport@avans.nl

InstitutieTemplateInfoContact
Universiteit UtrechtLinkLinkinfo.rdm@uu.nl
Universiteit van AmsterdamLinkLinkrdm-support@uva.nl
Universiteit TwenteLinkLinkinfoUB@utwente.nl
TU DelftLinkLinkdatastewards@tudelft.nl
Maastricht UniversityLinkLink

ub-ayl-e@maastrichtuniversity.nl

datahub@maastrichtuniversity.nl

Universiteit LeidenLinkLinkcds@library.leidenuniv.nl
Universiteit voor HumanistiekLink 1
Link 2
Link 1
Link 2
l.vanderspek@uvh.nl
Erasmus UniversiteitLinkLinkedsc@eur.nl
Wageningen University and ResearchLink Link data@wur.nl
Radboud UniversiteitLinkLinkrdmsupport@ubn.ru.nl
Vrije Universiteit AmsterdamLinkLinkrdm@vu.nl
InstitutieTemplateInfoContact
NKILinkLinkrepository@nki.nl
Prinses Maxima Center for Pediatric OncologyLinkLinkbigdatacore@prinsesmaximacentrum.nl
RIVMLink datastewards@rivm.nl
TNO--ris@tno.nl
DeelkrachtLinkLinksecretaris@deelkracht.nl
Trimbos InstituutLinkLinkresearchsupport@trimbos.nl

Lees meer over 'Wat doet ZonMw met het datamanagementplan?' op Instructies over FAIR-datamanagement voor projectleiders.