De bijzonder gewone podcast

De bijzonder gewone podcast is een samenwerking tussen Middin & Haagse Hogeschool. Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. In deze samenwerking met de Haagse Hogeschool hebben studenten van social work de verbinding opgezocht met mensen met een licht verstandelijke beperking. Want: ondersteuning begint met contact en verbinding.