Zelfevaluatie Academische werkplaatsen transformatie jeugd

Met het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden we met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren.

Zo brachten 13 werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van regionale vraagstukken van gemeenten en praktijkorganisaties bij de transformatie in de jeugdsector. De werkplaatsen werkten de afgelopen jaren daarvoor aan ruim 50 (onderzoeks) projecten. Deze kennis is daarnaast geïntegreerd in diverse opleidingen in het jeugdveld.

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie (deel A) geeft inzicht in de doelstelling, werkwijze en resultaten van het programma. Deel B beschrijft aanvullend – vanuit het perspectief van de werkplaatsen zelf – hoe betrokkenen de werking van de werkplaatsen zien in relatie tot de doelstellingen van het AWTJ-programma en in hoeverre zij hebben ervaren dat het AWTJ-programma daaraan heeft bijgedragen.