Methylglyoxaal uit voeding: een verrassende ontdekking

In de zoektocht naar de oorzaken van overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten, hebben onderzoekers van het ePIDEMiC-project een verrassende ontdekking gedaan. Het is bekend dat versuikerde eiwitten, die ontstaan tijdens het koken, worden geassocieerd met een toename aan chronische ontstekingsziekten. Methylglyoxaal, een van de meest reactieve voorlopers in de vorming van versuikerde eiwitten, werd daarom verondersteld een risicofactor te kunnen zijn voor deze gezondheidsproblemen. Echter, recent onderzoek van het ePIDEMic onderzoeksteam, onder leiding van Dr. Casper Schalkwijk van de Universiteit Maastricht, werpt een nieuw licht op de effecten van methylglyoxaal. Hoewel methylglyoxaal eerder in verband werd gebracht met schadelijke effecten, wijst nieuw onderzoek juist op gunstige effecten op ontstekingsactivatie, bloedvatfunctie en het glucosemetabolisme.

Gunstige effecten van methylglyoxaal

In muizenstudies ontdekten Dr. Schalkwijk en zijn team dat methylglyoxaal, wanneer het aan het drinkwater werd toegevoegd, juist gunstige effecten had op ontstekingsreacties, bloedvatfunctie en het glucosemetabolisme.

Dr. Schalkwijk legt verder uit: “Deze experimenten hebben we kunnen herhalen in een tweede experiment. Tegelijkertijd vonden we ook in de Maastricht studie, een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen, de oorzaken en de behandeling van type 2 diabetes, hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen, dat opname van methylglyoxaal vanuit de voeding, berekend met een database en voedingsvragenlijsten, ook geassocieerd is met gunstige uitkomstmaten zoals lagere markers van ontstekingsactivatie en een betere insuline gevoeligheid.”

De bevindingen van dit onderzoek hebben de bestaande theorieën over de rol van methylglyoxaal in gezondheid en ziekte op hun kop gezet. Hoewel eerdere studies suggereren dat reactief methylglyoxaal, dat ontstaat als bijproduct van de glycolyse, schadelijke effecten heeft, met name op de bloedvaten, lijkt methylglyoxaal uit voeding een positievere rol te spelen.

Op zoek naar het mechanisme

Met deze onverwachte resultaten in handen, richt het onderzoeksteam zich nu op het ontrafelen van het onderliggende mechanisme waardoor methylglyoxaal gunstige effecten heeft. “Wij zullen in de laatste onderzoeksfase met name proberen te achterhalen wat het onderliggende mechanisme is waarlangs methylglyoxaal vanuit de voeding gunstige effecten heeft,” legt Dr. Schalkwijk uit. “Tevens zullen we gaan onderzoeken of methylglyoxaal vanuit de voeding ook in een diermodel van type 2 diabetes leidt tot een betere insulinegevoeligheid en vaatfunctie. Daarnaast zullen we ook in zeer grote follow-up studies gaan onderzoeken of methylglyoxaal vanuit de voeding bescherming biedt tegen het ontstaan van type 2 diabetes.”

Internationale samenwerking

De samenwerking met internationale partners blijft cruciaal voor dit onderzoek. Dr. Casper Schalkwijk benadrukt: “Wij hebben een uiterst goede samenwerking met onze internationale partners, waarbij zowel de materialen en weefsels van het experimentele onderzoek als ook data vanuit meer epidemiologisch onderzoek worden gedeeld. Dit heeft veel meerwaarde, vanwege specifieke expertises van onze internationale partners die aanvullend zijn ten opzichte van onze expertises.”

De onderzoeksgroep maakt gebruik van specifieke kennis op het gebied van de microbiota van Prof. Thomas Henle in Dresden en werkt samen met Dr. Mazda Jenab van het International Agency for Research on Cancer (IARC-WHO) om zeer grote cohorten te gebruiken voor de studie van de effecten van methylglyoxaal uit voeding. Zo konden “de resultaten verkregen vanuit de Maastricht studie betreffende gunstige effecten van methylglyoxaal, tevens worden bevestigd in cohorten van de internationale partners.”

Een nieuwe kijk op methylglyoxaal en gezondheid

De verrassende ontdekking werpt een nieuw licht op de complexe relatie tussen voeding en gezondheid. Zoals Dr. Schalkwijk benadrukt: “Deze resultaten kwamen volledig als een verrassing. Maar we hebben de resultaten niet genegeerd. We hebben onverwachte resultaten, maar de resultaten zijn zeer robuust en consistent.” De onderzoekers benadrukken echter dat verder onderzoek nodig is om het volledige spectrum van de gezondheidseffecten van methylglyoxaal in kaart te brengen.

Deze onverwachte resultaten roepen vragen op over de complexiteit van voedingsstoffen en hun effecten op ons lichaam. Hoewel er nog veel werk te verzetten is om de exacte mechanismen achter deze gunstige effecten te begrijpen, biedt dit onderzoek een nieuwe kijk op de rol van methylglyoxaal in onze gezondheid.

Project: The physiological impact of dietary methylglyoxal (ePIDEMic)
Ronde: HDHL INTIMIC – METADIS
Projectleider: Prof. Dr. Casper Schalkwijk, Maastricht