Zorg om Naasten

Blog en vlog door lector en senior onderzoeker Erica Witkamp
Erica Witkamp is in 2019 benoemd tot Lector Zorg om Naasten. Het is haar ambitie om de samenwerking met en de ondersteuning van naasten van patiënten met ernstige en/of chronische aandoeningen te verbeteren.

Openbare les

Op 13 november 2020 gaf Erica Witkamp via een livestream de openbare les ‘Zorg om naasten’. Kijk de livestream terug en/of download de publicatie over de openbare les.

Afbeelding
Screenshot openbare les 'Zorg om naasten'

Focus op familiegerichte zorg

Erica combineert haar functie met onderwijstaken bij de opleiding Verpleegkunde en met activiteiten als senior onderzoeker in het Erasmus MC. Met haar focus op familiegerichte zorg begeleidt ze in het Erasmus MC promovendi in, respectievelijk, een NWO-onderzoek naar zelfmanagementsupport van mensen met vergevorderde kanker en hun naasten en in een internationaal (Horizon2020) onderzoek naar een ondersteuningsinterventie voor patiënten met kanker en hun naaste. Bij Hogeschool Rotterdam leidt ze onder andere het ZonMw Palliantie-project InCaSu@home, waarin wijkverpleegkundigen (leren) werken met een nieuwe tool om ondersteuningsbehoeften van naasten te inventariseren en te bespreken.

Daarnaast is ze projectleider van 'de Dooie Hoek', een onderzoek wat in 2019 op Lowlands Festival werd uitgevoerd, met een groep van 14 onderzoekers van Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam.

De Dooie Hoek

Bekijk de video 'Grafkist populair tijdens onderzoek Hogeschool Rotterdam op Lowlands' op YouTube:

Afbeelding
Screenshot video De Dooie Hoek

Onderzoek en onderwijsontwikkeling

Tevens verricht ze ook zelf onderzoek, zoals naar verpleegkundige verslaglegging van zelfmanagement ondersteuning (ZM-Doc), naar de impact van palliatieve zorgverlening op studenten (het Raakt je) en naar de kwaliteit (lees: de resultaten) van het onderwijs bij de opleiding Verpleegkunde (studiesucces). In het onderwijs is ze betrokken bij de ontwikkeling en verzorging van onderwijs in palliatieve zorg, EBP en klinisch redeneren en als lid van de curriculumraad van de Hbo-v. Daarnaast is ze voorzitter van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg in Rotterdam.

In 2019 werd ze docentonderzoeker van het jaar. Bekijk de korte video daarover op YouTube:

Afbeelding
Screenshot video Winnares docentonderzoeker van het jaar 2019

Over Erica Witkamp

Erica Witkamp is verpleegkundige (niet-praktiserend) en heeft diverse functies bekleed in zorg, management, onderzoek en onderwijs. In 2019 is ze benoemd tot Lector Zorg om Naasten. Zij wil meer aandacht voor de rol van naasten van patiënten: 'Studenten hebben mij geïnspireerd het lectoraat Zorg om Naasten op te zetten' (18-11-2019, website Hogeschool Rotterdam).

Erica Witkamp is in het Erasmus MC gepromoveerd op onderzoek naar de kwaliteit van sterven in het ziekenhuisSinds september 2014 werkt ze bij Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie) en bij het Erasmus MC (afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg).

Op de hoogte blijven?
Volg Erica op Twitter (@ericawitkamp).

Contact
Heb je een vraag aan Erica? Neem dan contact op via f.e.witkamp@hr.nl of +31 (0)6 17 76 68 39.

Verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0

In februari 2019 startte de 2e groep fellows met het 2-jarig verpleegkundig leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 2.0): een leiderschapstraining gericht op gepromoveerde verpleegkundigen en postdocs die werkzaam zijn als onderzoekers. Op 26 februari 2021 vond de slotbijeenkomst Connecting the dots: notes on nursing #2030 plaats.

De ontwikkeling en uitvoering van de leiderschapstraining LMNR 1.0 werd gefinancierd vanuit het inmiddels afgeronde ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II. De uitvoering van LMNR 2.0 is ook gefinancierd vanuit het programma Tussen Weten en Doen II, maar wordt vervolgd in het programma Verpleging en Verzorging. In 2023 start LMNR 3.0 (met financiering vanuit het programma Verpleging en Verzorging).