Persoonsgerichte oncologische zorg

Blog van Wendy Oldenmenger
Coördinator verpleegkundig oncologisch onderzoek Wendy Oldenmenger is één van de deelnemers aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0. Zij doet onderzoek bij patiënten met kanker.

Sinds 2014 combineert Wendy Oldenmenger dit onderzoek met haar functie als coördinator verpleegkundig oncologisch onderzoek binnen het Erasmus MC Kanker Instituut. Ook werkt ze als docent  bij de Hogeschool Rotterdam, waar ze verpleegkundestudenten begeleidt bij het afstudeeronderzoek en mede ontwikkelaar en coördinator is van de multidisciplinaire minor pijn.

Visie op onderzoek

Puur verpleegkundig onderzoek bestaat niet. De patiënt staat centraal en de verpleegkundige en verpleegkundig specialist zijn de spil in de zorg rondom de patiënt. De zorg voor een patiënt is niet alleen medisch, maar ook de psychologische, sociale en spirituele dimensie spelen een belangrijke rol. Daarnaast zijn ook de organisatie van zorg, transities in zorg, en culturele aspecten belangrijk. Juist de verpleegkundige is goed in staat om al deze aspecten te vertalen naar het dagelijks leven van de patiënt. Patiënten dienen persoonsgerichte zorg te krijgen, zoveel mogelijk afgestemd op hun eigen omgeving.

Mijn droom

Om de oncologische zorg in de toekomst verder te kunnen verbeteren denk ik dat verpleegkundig onderzoek een belangrijke rol kan spelen, vooral op deze 3 punten:

  • Bij onderzoek naar nieuwe therapieën, maar ook bij veranderingen in de behandeling (bijv. ziekenhuis verplaatste zorg of van intraveneuze toedieningen naar orale toedieningen) moet meteen kwalitatief onderzoek gekoppeld worden ‘Wat betekent dit voor de patiënt en zijn omgeving’.
  • Invoering van structurele en systematische monitoring van klachten en symptomen bij alle mensen met kanker door gehele ‘cancer continuum’.
  • Ontwikkeling van nurse-led clinics voor screening, maar ook voor patiënten met kanker in een meer stabiele (chronische) fase van hun ziekte.

Hierbij kunnen we gebruik maken van eHealth mogelijkheden om de zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de patiënt te organiseren.

Wil jij met mij samenwerken om dit mogelijk te maken? Neem contact met mij op via w.h.oldenmenger@erasmusmc.nl of +31 (0)6 51 07 26 08.

Over Wendy Oldenmenger

Wendy Oldenmenger heeft in 1997 de HBO-V afgerond in Deventer en in 1999 de studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht met als afstudeerrichting Verplegingswetenschap. In de jaren 1997-1999 heeft zij parttime als verpleegkundige gewerkt in een algemeen ziekenhuis en in een psychiatrisch ziekenhuis.

Na afronding van de studie Gezondheidswetenschappen heb ik van 1999-2004 als pijnverpleegkundige gewerkt in de Daniel den Hoed Kliniek, gecombineerd met een baan als onderzoeker bij het Pijnkenniscentrum bij het Erasmus MC. Mijn eerste onderzoek naar de rol van de verpleegkundige in de pijnbehandeling in Nederland was meteen het onderzoek met de meeste maatschappelijke impact. Naar aanleiding van dit onderzoek werd hetLandelijk Verpleegkundig Pijnnetwerk’ opgericht, wat later de V&VN Pijnverpleegkundigen is geworden.

Gelijktijdig werd mijn interesse in pijn bij patiënten met kanker ontwikkeld. Ik kreeg de kans om onderzoek op te zetten om de pijnbehandeling voor patiënten met kanker op de polikliniek te verbeteren. Hierop ben ik in 2012 gepromoveerd op het proefschrift To be in pain or not: research to improve cancer-related pain management. Mijn postdoctorale onderzoek is gebaseerd op dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek hebben wij geïmplementeerd in de praktijk en de resultaten steeds geëvalueerd

Sinds 2014 combineer ik dit onderzoek met mijn functie als coördinator verpleegkundig oncologisch onderzoek binnen het Erasmus MC Kanker Instituut. Verpleegkundig onderzoek is belangrijk omdat dit onderzoek een essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van evidence based zorg voor patiënten met kanker en hun naasten. Verpleegkundig onderzoek versterkt het medisch onderzoek, aangezien verpleegkundig onderzoek patiënten en hun naasten wil helpen omgaan met de gevolgen van de kanker(behandeling), zich richt op vermindering van de symptoomlast en bijdraagt aan de verbetering van kwaliteit van leven van zowel patiënten als hun naasten. Dit onderzoek wordt niet alleen uitgevoerd door promovendi, maar ook door verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Binnen het verpleegkundig onderzoek hebben wij 2 onderzoekslijnen:

  1. Klachten en symptomen van de ziekte en/ of behandeling
    In deze onderzoekslijn richten wij ons op studies met betrekking tot pijn en symptoommanagement, bijvoorbeeld de ontwikkeling en validatie van symptoomevaluatietools en webapplicaties om de symptomen van patiënten te monitoren terwijl ze thuis zijn. Daarnaast richten wij ons op alle aspecten van kwaliteit van leven, bijvoorbeeld kwaliteit van leven tijdens vroeg klinisch onderzoek, en bij patiënten met een testiscarcinoom, maar ook op seksualiteit bij hematologische patiënten. Wij willen de klachten en symptomen van de meest voorkomende antikanker behandeling begrijpen en behandelen.
  2. Transities in zorg
    In deze onderzoekslijn richten wij ons op de nazorg na de behandeling van kanker bij onder andere patiënten met hoofd-hals kanker en hematologische patiënten. Tevens evalueren wij de ervaringen van zowel zorgverleners als patiënten van de toediening van oncologische medicatie in de thuissituatie.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van het Erasmus MC Kanker Instituut.

Projectleider en docent

Tevens ben ik projectleider van het project 'implementatie dataset zorginformatie palliatieve zorg' in kader van het Citrienfonds en werk ik als docent bij de Hogeschool Rotterdam waar ik mede ontwikkelaar en coördinator ben van de multidisciplinaire minor pijn, en waar ik verpleegkundestudenten begeleid bij het afstudeeronderzoek.

Internationale activiteiten

Ik ben bestuurslid van de European Oncology Nursing Society (EONS) en voorzitter van de onderzoeksgroep van de EONS. Een belangrijk Europees project die wij hier uitvoeren is het RECaN project: Recognising European Cancer Nursing.

Publicaties

Op de hoogte blijven?
Volg Wendy op LinkedIn, researchgate en orchid

Contact
Heb je een vraagn Wendy? Neem dan contact op via w.h.oldenmenger@erasmusmc.nl of
+31 (0)6 51 07 26 08.

Verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0

In februari 2019 startte de 2e groep fellows met het 2-jarig verpleegkundig leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 2.0): een leiderschapstraining gericht op gepromoveerde verpleegkundigen en postdocs die werkzaam zijn als onderzoekers. Op 26 februari 2021 vond de slotbijeenkomst Connecting the dots: notes on nursing #2030 plaats.

De ontwikkeling en uitvoering van de leiderschapstraining LMNR 1.0 werd gefinancierd vanuit het inmiddels afgeronde ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II. De uitvoering van LMNR 2.0 is ook gefinancierd vanuit het programma Tussen Weten en Doen II, maar wordt vervolgd in het programma Verpleging en Verzorging. In 2023 start LMNR 3.0 (met financiering vanuit het programma Verpleging en Verzorging).

Colofon

Tekst: Wendy Oldenmenger 
Eindredactie: ZonMw