Kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg

Blog van Marjon van Rijn
Marjon van Rijn is één van de deelnemers aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0. Per 1 september 2020 is zij gestart als senior onderzoeker bij de afdeling ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hier richt zij zich onder meer op de kwaliteit van Geriatrische Revalidatiezorg en blijft daarnaast betrokken bij het thema palliatieve zorg.

Proactieve ouderenzorg

Tijdens mijn werk als verpleegkundige op de afdeling interne geneeskunde zag ik dat kwetsbare ouderen vaak binnen enkele weken na ontslag weer werden heropgenomen. Ouderen gingen vaak snel achteruit in dagelijks functioneren en een deel van deze ouderen overleed in het ziekenhuis. Kunnen we dit voorkomen? Kan dit anders? Kan dit beter worden georganiseerd en wat is daarvoor nodig? Deze vragen waren voor mij aanleiding om mij meer te verdiepen in de organisatie van ouderenzorg.

Na mijn studie gezondheidswetenschappen heb ik samen met een interprofessioneel team het FIT project opgezet en uitgevoerd. Dit project had als doel om achteruitgang in dagelijkse functioneren te voorkomen bij thuiswonende ouderen met een verhoogd risico op functieverlies, onder meer door vroegtijdig inzetten van een wijkverpleegkundige. Dit onderzochten we door middel van een groot cluster gerandomiseerd onderzoek, en het bleek vooral dat ouderen het fijn vinden dat er naar hen geluisterd werd, dat hun wensen en voorkeuren bekend zijn bij de huisarts en de wijkverpleegkundige en dat hier vervolgens naar gehandeld wordt.

Tijdige transmurale palliatieve ouderenzorg

Het uitvragen en registreren van de wensen en voorkeuren van ouderen bleek een belangrijke uitkomst te zijn van mijn promotieonderzoek. De implementatie richtte zich uiteindelijk ook op advance care planning, waarbij ouderen gevraagd worden om na te denken over hun wensen ten aanzien van toekomstige zorg. Een van de thema’s binnen advance care planning gaat over de wensen en voorkeuren ten aanzien van het levenseinde. Het is belangrijk dat deze wensen en voorkeuren bekend zijn en geregistreerd worden zodat iedere betrokken professional tijdig kan anticiperen. Daarom richt ik mij binnen mijn postdoc onderzoek op transmurale palliatieve ouderenzorg (PalliSupport). Hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat ouderen uiteindelijk kunnen overlijden op de plaats van voorkeur?

Daarom hebben we een transmuraal zorgpad voor ouderen met een palliatieve zorgbehoefte ontwikkeld. In dit zorgpad wordt bij alle acuut opgenomen ouderen bij een acute ziekenhuisopname gekeken of er wellicht sprake is van een palliatieve zorgbehoefte. Door het oprichten van een transmuraal team palliatieve zorg, kunnen ontslag, overdracht en opvolging in de thuissituatie beter gewaarborgd worden.

Interprofessioneel opleiden

Daarbij krijgen alle verpleegkundigen en artsen bij de introductie van het zorgpad  een training aangeboden waarin ze leren samen te werken in het herkennen en bespreekbaar maken van de palliatieve zorgbehoefte. Het zou echter nog beter zijn als studenten binnen de verschillende gezondheidszorg opleidingen dit al leren tijdens hun opleiding.

Zo zijn we bij de Hogeschool van Amsterdam gestart met interprofessioneel onderwijs, waarbij studenten verpleegkunde en geneeskunde gezamenlijk onderwijs volgen én krijgen studenten van verschillende zorgopleidingen samen praktijkonderwijs tijdens hun stage. Zo raken studenten al tijdens hun opleiding bekend met samenwerken om zo de best mogelijk kwaliteit van zorg te kunnen bieden.

Beeldvorming wijk- en ouderenzorg

Ook probeer ik studenten enthousiast te maken voor de wijk- en ouderenzorg. We weten namelijk dat het merendeel van de studenten kiest voor de acute zorg in het ziekenhuis en maar een klein deel kiest voor een baan in de wijk- of ouderenzorg. Door studenten tijdens hun opleiding mee te nemen in de wereld van wijk- en ouderenzorg hoop ik meer bekendheid te creëren en de soms onterechte beelden over de wijk- en ouderenzorg weg te nemen. Mede daarom vind ik het belangrijk om mijn functie als onderzoeker in de ouderenzorg en docent verpleegkunde te blijven combineren.

Over Marjon van Rijn

Marjon van Rijn (1986) studeerde verpleegkunde aan de Hogeschool van Rotterdam en gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2017 promoveerde ze op een onderzoek naar proactieve ouderenzorg in de eerste lijn.

Sinds 2014 is Marjon docent en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Verpleegkunde. Deze functie combineert zij met de functie van post-doc onderzoeker bij het PalliSupport project (Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling ouderengeneeskunde). Per 1 september 2020 is Marjon gestart als senior onderzoeker bij de afdeling ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC, locatie VUmc. Marjon is copromotor van 4 promovendi.

Op de hoogte blijven?

Volg Marjon op Twitter (@MarjonvanRijn) en LinkedIn.

Contact

Heb je een vraag aan Marjon? Neem dan contact op via m.vanrijn@amsterdamumc.nl of
+31 (0)6 18 75 09 94.

Proefschrift

Download het proefschrift van Marjon van Rijn.

Studiereis naar Zweden

Marjon van Rijn en Cindy de Bot sloten hun LMNR-traject af met een bezoek aan de Zweedse Linköpings universitet.

Verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0

In februari 2019 startte de 2e groep fellows met het 2-jarig verpleegkundig leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 2.0): een leiderschapstraining gericht op gepromoveerde verpleegkundigen en postdocs die werkzaam zijn als onderzoekers. Op 26 februari 2021 vond de slotbijeenkomst Connecting the dots: notes on nursing #2030 plaats.

De ontwikkeling en uitvoering van de leiderschapstraining LMNR 1.0 werd gefinancierd vanuit het inmiddels afgeronde ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II. De uitvoering van LMNR 2.0 is ook gefinancierd vanuit het programma Tussen Weten en Doen II, maar wordt vervolgd in het programma Verpleging en Verzorging. In 2023 start LMNR 3.0 (met financiering vanuit het programma Verpleging en Verzorging).