Kansen zien & pakken

Hoe neem je zelf een actieve rol in het verbeteren van het zorgproces?
Verpleegkundig onderzoeker Onno Helder is initiatiefnemer van Create4Care. In de design- en prototype studio werken verpleegkundigen, studenten en ontwikkelaars samen aan definitieve, professionele oplossingen voor praktijkproblemen. Lees in deze blog hoe Create4Care is ontstaan en welke oplossingen er inmiddels op de markt zijn.

Tijdens het Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR) programma, heb ik de keus gemaakt om mij te focussen op zorgtechnologie. Al langer had ik het idee dat technologische zorginnovaties verpleegkundigen en patiënten effectief zouden kunnen ondersteunen om de werkomstandigheden en comfort te verbeteren. Ik zag dat verpleegkundigen erg goed zijn in het improviseren met de materialen die voorhanden zijn, zoals klittenband bandjes gebruiken om beademingsslangen op zijn plek te houden. Echter voor definitieve professionele oplossingen voor dagelijkse praktijkproblemen konden verpleegkundigen nergens terecht.

Leadership in Mentoring Nursing Research (LMNR)

Onno Helder nam van februari 2016 tot en met januari 2018 deel aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR). Het leiderschapsprogramma ondersteunde 12 gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers in de verdere ontwikkeling van hun leiderschaps- en onderzoekscompetenties.

Heldere visie
Slimme zorginnovaties zouden kunnen bijdragen aan betere ergonomische werkomstandigheden en efficiënter werken. Daarbij zag ik kansen voor het vergroten van de autonomie van verpleegkundigen, door zelf een actieve rol te nemen in het verbeteren van het zorgproces. Het LMNR-programma heeft mij zeer geholpen om mijn visie, op hoe ik wil werken aan zorgtechnologie duidelijker te formuleren. De heldere visie is denk ik de basis geweest voor een voortvarende start van Create4Care en inspiratie voor alle betrokken collega’s en partners.   
 
Bottom-up en co-creatie
Het prille begin noem ik soms de cowboy periode. We waren met 6 enthousiastelingen die in vrijheid experimenteerden aan een gezamenlijk doel: het ontwikkelen van zorginnovaties waar medewerkers behoefte aan hadden. De kernbegrippen waren: bottom-up en co-creatie. Op dat moment hadden we geen status, vrijwel geen geld, maar we waren zeer intrinsiek gemotiveerd. We ontwikkelden zorginnovaties op basis van praktijkproblemen zoals verpleegkundigen die bij ons aangaven.

Businesscase
Omdat ik trots was op de ontwikkelde prototypes heb ik Scanner (personeelsblad) gevraagd hierover een stuk over te schrijven. De Raad van Bestuur van het Erasmus MC beschouwde al eerder dat zorgtechnologie de sleutel is voor toekomstige ontwikkelingen van het ziekenhuis. Mogelijk mede door aandacht te vragen voor verpleegkundige zorginnovaties, zoals wij die ontwikkeld hadden, ben ik door hen gevraagd om een businesscase te schrijven voor een design- en prototype studio. Dit was mijn eerste businesscase en voor de onderbouwing heb ik veel hulp gekregen van mensen in de organisatie en tips van mijn LMNR-mentor professor Marieke Schuurmans. De businesscase is in het voorjaar van 2019 geaccordeerd. Hiermee heeft Create4Care de status van een project gekregen.

Verdere ontwikkeling Create4Care

Nu 2 jaar later hebben we 15 zorginnovaties in het Erasmus MC in gebruik en hierbij waren meer dan 200 studenten van Hogeschool Rotterdam betrokken. Create4Care is veel professioneler georganiseerd, passend bij onze ambities. Daarbij is het Create4Care team gegroeid van 6 naar 14 mensen (3 fte), een mix van medewerkers van het Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam. De achtergronden zijn zeer divers: de makers, de verbinders en de ondersteuners. Voor de juiste beeldvorming, niemand is fulltime werkzaam voor Create4Care. Daarbij zijn we verhuisd van een tijdelijke ruimte naar een permanente studio. Tevens ontwikkelen we zorginnovaties voor medewerkers van de OK, het laboratorium, de apotheek, het facilitair bedrijf en (familie van) patiënten. Kortom iedereen is welkom bij Create4Care.

Zichtbaarheid
Trots laten zien wat je bereikt hebt, zit vaak niet van nature in verpleegkundigen. Tijdens het LMNR-programma kwam het belang van zichtbaar zijn regelmatig terug. Doordat je gezien wordt, kunnen er verbindingen tot stand komen. Het mooie van fysieke zorginnovaties is dat we de oplossing goed kunnen laten zien. Create4Care geeft veel presentaties met afbeeldingen van innovatie oplossingen en we zijn steeds meer zichtbaar op de sociale media platforms.

Afbeelding
Screenshot uitlegvideo Create4Care

Verkenningen om samen te werken
Deze zichtbaarheid heeft geleid tot verkenningen om samen te werken, onder andere met academische ziekenhuizen, een regionaal ziekenhuis en een revalidatie kliniek. 2 academische ziekenhuizen zijn bezig om een vergelijkbaar concept als Create4Care op te zetten. We leren van elkaar en onderzoeken of het mogelijk is om parallel aan elkaar eenzelfde praktijkprobleem op te pakken. Met het perifeer ziekenhuis onderzoeken we of hogeschoolstudenten een oplossing kunnen ontwikkelen die werkzaam is voor verpleegkundigen in beide instellingen.

https://youtu.be/RAmyjGBNiLE

Medewerkers die een praktijkprobleem melden bij Create4Care hopen vaak op een snelle en adequate oplossing. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om hieraan te voldoen. Create4Care werkt bij voorkeur met studenten die bijvoorbeeld de minor zorgtechnologie volgen. Deze wordt éénmaal per jaar aangeboden. Studenten leveren vaak bruikbare concepten op, maar dit is het begin. Daarna moeten de concepten verder worden uitgewerkt, hiervoor vragen we vaak afstudeerstudenten, bijvoorbeeld industrieel product ontwerpen of elektrotechniek. Als laatste moeten de professionals van Create4Care een grote ontwerpslag maken om de zorginnovatie productierijp te maken, dit in overleg met het bedrijf die de eerste serie gaat produceren. Daarnaast moeten we rekening houden met de geldende wetgeving, zoals de Medical Device Regulation (MDR).

Wetgeving
De Medical Device Regulation (MDR) speelt tevens een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een zorginnovatie. De MDR is Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen. Er worden strenge eisen gesteld waaraan je moet voldoen voordat een ‘in house’ ontwikkelde innovatie ingezet mag worden. De MDR begint met het leveren van bewijslast dat er geen vergelijkbaar commercieel verkrijgbaar is. Vervolgens moet er een technisch dossier worden opgebouwd en er dient een evaluatie systeem opgezet te worden om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen van het nieuwe medisch hulpmiddel. Als dat doorlopen is, zijn we trots op een eigen zorginnovatie die gebruikt kan worden in het Erasmus MC. Een voorbeeld is de KoosGuard, genoemd naar de verpleegkundige die het hulpmiddel met de ontwerper heeft ontwikkeld. Een volgende stap het verspreiden van zorginnovaties in het ziekenhuis er erbuiten.

Afbeelding
Koosguard

KoosGuard, genoemd naar de verpleegkundige die het hulpmiddel met de ontwerper heeft ontwikkeld

Licentie om innovaties te produceren en vermarkten
Het Technology Transfer Office houdt zich bezig met verspreiden van innovaties. 2 business developers die in het Create4Care team zitten scouten tevens onze zorginnovaties en gaan op zoek naar ondernemers die geïnteresseerd zijn in een licentie om deze innovaties te produceren en vermarkten. Ook hierin is Create4Care lerende en vinden we steeds beter onze weg.

Create4Care fonds
De Erasmus MC-Foundation, het steunfonds van het Erasmus MC, is een nieuw fonds gestart: het Create4Care fonds. De actie, die ondersteund wordt door Diederik Gommers, draagt de titel: Zo kun jij de zorg écht helpen (Create4Care - Erasmus MC-Foundation). Hierbij wordt geld ingezameld om sneller en meer waardevolle verbeteringen in het werk van verpleegkundigen te realiseren.

Kortom, Erasmus MC-Create4Care gaat verder bouwen!

Over Onno Helder

Onno Helder
1 / 1

Over Onno Helder

Onno Helder (1964) haalde in 1987 het hbo-v-diploma (Hogeschool Eindhoven). Na zijn dienstplicht deed hij de specialisaties kinderverpleegkunde en IC kinderen in het Erasmus MC. Vanaf 1993 werkt hij op de afdeling Neonatologie als IC-verpleegkundige. In 2000 behaalde hij de master verplegingswetenschappen.

Sinds 2005 combineert hij onderzoek met parttime werk op de verpleegafdeling. Daarnaast is hij 1 dag per week gedetacheerd bij Hogeschool Rotterdam als docent hbo-v.

In 2013 promoveerde Onno op het onderzoek Prevention of nosocomial bloodstream infections in preterm infants.

Sinds 2015 is hij vice-voorzitter van het Europees initiatief European Standards of Care for Newborn Health. Zijn expertise in dat programma is patiëntveiligheid en hygiëne.