Overzicht gehonoreerde projecten Open Ronde 9

Subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen
In de negende Open Ronde subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen beoordeelden de commissieleden 37 uitgewerkte aanvragen. Aan 7 projecten is subsidie toegekend.

Voor de Open Ronde geldt dat een relevante onderzoeksvraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Daarnaast worden aanvragers aangemoedigd om projecten in te dienen die een transmuraal karakter en transmurale impact hebben, waarbij alle ‘transmurale partijen’ uitdrukkelijk bij de aanvraag betrokken dienen te worden.  De indeling van de projecten is gebaseerd op de vastgestelde lacunes.

Onderwerpen

Subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen