Eindevaluatie Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG)

De opgave voor het Actieprogramma Verward Gedrag was om een bijdrage te leveren aan een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Het vierjarige actieprogramma startte eind 2016 in reactie op een stijgend aantal meldingen en incidenten rondom ‘verwarde personen’. Zo’n 800 projecten en initiatieven zijn vanuit het actieprogramma gefinancierd om mensen met onbegrepen gedrag beter te kunnen helpen.