Impact maken in Zwolle, ook vanaf de zijlijn

‘Het was voor mij een openbaring dat veel jongeren na school niet weten wat ze moeten doen en hier niks voor is georganiseerd’, aldus wethouder Michiel van Willigen in Zwolle. De gemeente ondersteunt het MDT-project Impacter, waarbij jongeren begeleiding krijgen van een coach.

Wethouder Michiel van Willigen in Zwolle houdt zich onder andere bezig op de beleidsterreinen inwonersbetrokkenheid, jeugd, gezondheid en onderwijs. MDT raakt aan allemaal: ‘Toen Travers Welzijn onze medewerking vroeg voor een subsidieaanvraag voor MDT, was ik daar heel blij mee. Naast dat het een mooi project is, vind ik ook dat zoiets moet ontstaan vanuit een behoefte. Voor je het weet is zoiets een los project binnen de gemeente gestuurd door criteria en doelen, in plaats van de kracht van jongeren zelf.’

Supporter vanaf de zijlijn

Gemeente Zwolle ondersteunde de aanvraag en via de ‘Raad van Wijzen’, een club mensen in de stad, dacht wethouder Michiel van Willigen mee over de ontwikkeling van MDT en het project Impacter. ‘Ik ben geschrokken van de sessies die ik met jongeren had. Die schetsten een dramatisch beeld van jongeren in coronatijd die alleen op hun kamer zitten te niksen; zelfs gamen wordt op den duur saai.’ 

Afbeelding

 

‘Het is te gek voor woorden dat er wel (loopbaan)coaches beschikbaar zijn als je bij een bedrijf werkt, maar er geen coach is om op terug te vallen als je op of net na school een keuze moet maken voor je 1e werkgever.’
Michiel

Maar om echt overtuigd te worden van het succes van MDT, moet je als gemeente volgens Van Willigen vooral met de jongeren zelf in gesprek. ‘Ik heb weleens geprobeerd om ons MDT-project uit te leggen aan collega’s, dat werkt niet. “Daar heb je toch ouders of school voor, om keuzes te maken?”, hoor ik dan. Omdat iedere jongere anders is, andere talenten heeft en van andere dingen energie krijgt, is maatwerk nodig. Ik nodig geïnteresseerde gemeenten graag uit om eens langs te gaan bij de projecten van Impacter. Want het begint pas echt te leven, als je het zelf ziet.’

‘Jongeren hebben mensen om zich heen die hen helpen met keuzes, structuur, die toekomstperspectief en zelfvertrouwen geven. Ik vind dat de gemeente naast het onderwijs ook een rol heeft in de mentale ontwikkeling. In de gemeenteraad klinkt weleens het geluid “wat moeten wij daarmee, dat is niet onze taak”. Maar uit verschillende hoeken kwam naar voren dat hier behoefte aan is. Ik vind dan ook dat we meer aandacht aan de mentale ontwikkeling moeten schenken. We moeten als gemeente deze jongeren helpen vanuit verschillende portefeuilles. MDT is daar een geschikt middel voor.’

Impact maken

Het helpen van jongeren in Zwolle is met MDT zeker gelukt! In 2020 zijn 120 jongeren gekoppeld aan een coach, ook een jongere, die hielp met de zoektocht en/of een groot netwerk had. ‘Zo was er bijvoorbeeld een jongen die iets met video wilde, een meisje die graag met mensen in gesprek wilde en een derde die goed kon filmen. Omdat het bevrijdingsfestival eraan kwam, bracht de coach ze bij elkaar met het idee om ouderen in de stad te interviewen over de betekenis van vrijheid. Alleen al het idee dat ze dat met z’n drieën konden doen, gaf een enorme boost! Uiteindelijk zijn ze zelfs betrokken geraakt bij de voorbereidingen van het bevrijdingsfestival. Door corona mocht het uiteindelijk niet doorgaan, zo kan het helaas ook lopen.

Meiden aan tafel tekeken
1 / 1

Mariska Duin (25 jaar) is een half jaar geleden afgestudeerd als theaterdocent. Ze had wel een bijbaantje, maar haar echte droom is om een kunstschool op te richten. ‘Ik werkte door corona thuis en was veel alleen. Ik had nu de tijd om te onderzoeken of ik mijn idee kon gaan uitvoeren. Maar waar ik tijdens mijn opleiding begeleiding had, was er nu niemand met wie ik kon sparren. Terwijl de huidige maatschappij wel ondernemerschap van ons vraagt.’

Via de jongerenwerker van Travers Welzijn kwam ze bij Impacter terecht. ‘Hij omschreef het als een project voor jongeren met de ambitie om impact in Zwolle te maken. Dat sprak me erg aan. Ik besloot mee te doen en kwam wekelijks, 8 weken lang, samen met een groepje jongeren en kreeg begeleiding van een coach. Ook toevallig theaterdocent.’

‘Ik had een ideaal droombeeld, maar vond het moeilijk de 1e stap te zetten. De coach hielp mij onder andere met orde scheppen in mijn denken; door vragen te stellen als 'wat wil je', 'wat heb je daarvoor nodig', 'hoe kom je daaraan' en 'hoe kan ik helpen?.’
Mariska

Jongeren inspireren elkaar

Waar andere jongeren uit haar groepje nog zoekende waren wat voor goede daad ze wilden doen, had Mariska al een duidelijk plan. ‘We konden elkaar wat dat betreft inspireren. Zij hielpen mij om even uit te zoomen en overzicht te scheppen, en ik kon hen stimuleren om een tandje bij te zetten. Ik ervaarde ook dat vragen stellen aan elkaar heel belangrijk is. Soms zit je vast in je eigen perspectief. Door met anderen van gedachten te wisselen, vind je verrassende oplossingen.’

Van plan tot notaris

Dankzij MDT heeft Mariska een pilotdag voor haar kunstschool kunnen organiseren en haar netwerk vergroot. Inmiddels heeft ze een eigen bestuur bij elkaar en gaat ze binnenkort naar de notaris om de statuten in te leveren. Haar uiteindelijke doel? ‘Dat iedereen de kans krijgt om op een ontspannen manier te experimenteren en fouten te maken. Ieder mens heeft het recht op makerschap. Dat je van een idee in je hoofd iets kan creëren wat zichtbaar en tastbaar wordt, en daar trots op kunt zijn. Dat heeft invloed op je algemene welzijn en geluksgevoel. Ik hoop dat ik dat mensen mee kan geven. En wellicht wordt mijn kunstschool straks een aanbieder van MDT, waarbij jongeren leren om zelf een cursus te geven. Dan is de cirkel helemaal rond.’

Laat je overtuigen!

‘De verhalen zoals van Mariska, daar doe ik het voor!’, roept Michiel van Willigen enthousiast als hij haar verhaal hoort. Hij is overtuigd van het succes van MDT en zet zich in om dit te continueren. ‘Er ligt een nieuwe aanvraag voor de subsidieronde in het onderwijs klaar, ik voer gesprekken op scholen om ook daar meer aandacht te creëren voor het mentale welzijn van jongeren en ik wil de mogelijkheden bekijken om jongeren (vanuit Impacter) structureel te betrekken in beleidsvorming.’

‘Ik ben voorzitter van jeugdzorgregio, daar hebben we het nog niet over Impacter gehad. Er nemen allemaal jeugdwethouders aan deel, het lijkt me leuk om hen te inspireren door het delen van onze ervaringen.’ - Michiel

Colofon

Tekst en beeld: Milou Oomens