Een Integrale Jeugdaanpak in Tilburg mét de stem van jongeren

Het MDT-project Social Spring in Tilburg biedt jongeren 8 weken lang activiteiten op het gebied van online content maken, serious gaming en pitchen. De gemeente is enthousiast over de aanpak en de impact op jongeren en de maatschappij. ‘MDT raakt aan alle onderdelen in onze nieuwe beleidsnota voor een Integrale Jeugdaanpak’, aldus beleidsadviseur Hanneke Reijrink.

In het 8-weekse MDT-project Social Spring in Tilburg gaan jongeren aan de slag met hun talenten, staan in contact met andere jongeren en doen iets voor een ander. Jordy Sweep, projectleider MDT vanuit R-Newt, vertelt: ‘Het programma wordt in meerdere gemeenten waar R-Newt actief is uitgevoerd en is bedoeld om jongeren in coronatijd een mentale boost te geven. Het bestaat uit 3 thema’s:

  • Pitch night: jongeren met een tof idee maken een plan, en met hun pitch maken ze kans op een mooi bedrag voor de uitvoering.
  • Online content: jongeren leren vlogs, filmpjes, podcasts et cetera maken en organiseren een online festival.
  • Serious gaming: jongeren gamen samen en spelen een competitie. De winnaar van elke gemeente speelt de landelijke finale tegen een andere gemeente.’
‘Wij nemen de ambitie van jongeren serieus. Als je een topvlogger wilt worden, dan regelen wij daar een training over.’
Jordy

Naast dat jongeren met hun eigen talenten en ambities bezig zijn, leren ze ook “soft skills” zoals samenwerken en op tijd komen. En ze ervaren hoe het is om iets voor een ander te doen. Jordy: ‘Aan iedere jongere vragen we wat hij/zij voor een ander wil doen. Dat mag van alles zijn. Het is hun ding en mag absoluut geen moetje worden. Zo blijven we dichtbij de motivatie van de jongere zelf.’
Jongeren die meededen aan de serious gaming hebben bijvoorbeeld een verwenbox samengesteld voor ouderen in het verzorgingshuis. En meiden die met online content bezig waren organiseerden een expositie met foto’s van zichzelf waarop ze hun kwetsbaarheid lieten zien.

Perspectief Tilburg Jordy
1 / 2

‘Je hoeft niet altijd iets te doen waar je zelf baat bij hebt.’ Nou, precies!

En daarom bedachten Stijn, Jens, Niels en Bryan een vervanging van het praktijk-fietsexamen voor groep 7 en 8 van de Dordtse basisscholen. Dit examen kon door corona niet doorgaan, maar hun variant wel.

Portret Rebecca achter draaitafel
2 / 2

‘Het organiseren van dit soort activiteiten heeft mij veel laten groeien. Ik was verlegen en eenzaam en durfde vroeger niet veel. Nu probeer ik dingen waarvan ik dacht het niet te kunnen, zoals voor mezelf opkomen.’ - Rebecca

Kwetsbaarheid

‘In coronatijd is iedere jongere ineens kwetsbaar geworden,’ aldus Jordy. ‘Hun leven is ontregeld. Daarmee staat hun welzijn onder druk. We zien in dit project een mengeling van jongeren, in leeftijden, achtergrond en opleiding. Wat hen bindt? Ze willen met iets positiefs aan de slag.’

Als beleidsmedewerker bij de gemeente Tilburg is Hanneke betrokken bij de Integrale Jeugdaanpak. ‘We hebben in coronatijd veel met jongeren gesproken over eenzaamheid en mentale weerbaarheid. Wat mij inderdaad opviel: corona raakt alle jongeren. Uiteindelijk hebben we met zo’n 40 jongeren gebrainstormd. Daar kwamen veelbelovende ideeën uit voort.’

‘Jongeren hebben ideeën en willen iets voor een ander doen.’
Hanneke Reijrink
beleidsadviseur gemeente Tilburg

Samenwerken

R-Newt Jongerenwerk en de gemeente werken al langer samen om jongeren te betrekken en activeren. Jordy: ‘We hebben een stevige opdracht van de gemeente voor jongerenwerk en zijn vanaf het begin betrokken bij MDT. Toen waren we nog aan het experimenteren, omdat er nog maar weinig bekend was over wat wel en niet werkt. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en bouwen we voort op het succes. We weten nu wat werkt en bereiken ook jongeren die nog geen idee hebben wat ze willen doen. Ons netwerk is enorm gegroeid.’

Hanneke is blij met de samenwerking. ‘Als gemeente is het lastig om jongeren te ondersteunen. We willen het te snel overnemen of volgens een format werken. Dat werkt niet. De jongerenwerkers weten door hun jarenlange ervaring wel hoe ze bij de jongeren aan kunnen sluiten. We hebben regelmatig contact over hoe het loopt, waar we kansen zien en hoe we elkaar kunnen versterken.’

Jongerenparticipatie

‘Als gemeente vinden we het heel belangrijk dat jongeren meedoen aan de maatschappij,’ aldus Hanneke. ‘Het gevoel dat je ergens bij hoort, dat er mensen zijn op wie je kan rekenen, dat je jezelf durft te zijn, de binding die je voelt met je stad of dorp. Dat zijn naast goed onderwijs en goede zorg de basisingrediënten om lekker in je vel te zitten. We willen jongeren dan ook op verschillende manieren betrekken. Daarom hebben we bijvoorbeeld samen met jongeren het Jeugd- en innovatienetwerk doorontwikkeld en is er in veel wijken een kinderraad.’
‘Met MDT bereiken we nog meer en andere jongeren,’ vult Hanneke aan. ‘Jongeren die niet direct zeggen “ik wil iets voor een ander doen” maar dat uiteindelijk toch gaan doen.’

Afbeelding
‘Ik ben trots dat we het voor elkaar krijgen dat zoveel jongeren hun stem laten horen.’
Hanneke Reijrink
beleidsadviseur gemeente Tilburg

Toekomstbestendig

Projectleider Jordy is zich bewust van de tijdelijkheid van Social Spring. ‘Daarom koppelen we jongeren aan het reguliere jongerenwerk en de jongerenwerkers in de wijk. We merken nu al dat de jongeren actief blijven.’
Daarnaast heeft de gemeente Tilburg vorig jaar september een nieuwe beleidsnota voor een Integrale Jeugdaanpak vastgesteld. ‘Dit is een overkoepelende nota op alles wat we doen op het gebied van jeugd, onderwijs, veiligheid, zorg. Best ambitieus,’ vindt Hanneke. ‘De stem van de jeugd heeft een belangrijke plek in deze integrale aanpak. We willen dat ze zich gehoord en gezien voelen. De 3 sleutelwoorden, zoals een collega van mij het altijd mooi verwoord:

  • Inspraak: jongeren kunnen en mogen hun mening geven, zoals op de beleidsnota maar ook bijvoorbeeld ‘wat moet er met het veldje voor je deur’?
  • Invloed: als je je mening geeft wordt er ook iets mee gedaan
  • Initiatief: heb je een goed idee, hoe ga je er dan mee aan de slag?

MDT haakt bij alles aan en biedt volop kansen. Dus zodra ik een jongere spreek die iets wil doen, verwijs ik naar MDT.’

Advies aan gemeenten

Jongerenparticipatie wordt een steeds belangrijker thema, concludeert Hanneke. ‘Heb je in je visie staan dat je als gemeente niet alleen vòòr, maar ook mét jongeren wilt werken? Dan is MDT een manier om hieraan bij te dragen.’ Haar advies als je ermee aan de slag wil? ‘Kijk wat werkt: naar je eigen methodes, maar ook die van andere gemeenten. Begin klein, met een aantal partijen die er enthousiast over zijn en die al met jongeren werken. En luister naar de jongeren, wat willen zij?’
Jordy vult aan: ‘Betrek jongeren vanaf het begin, anders wordt het echt heel moeilijk. Begin bij de jongeren die je al kent, en bouw vanuit daar verder. Zo zijn wij ook ooit begonnen. Inmiddels gaat er in Tilburg en omstreken geen week meer voorbij zonder aandacht voor MDT in de media.’

Colofon

Tekst en beeld: Milou Oomens