Overzicht bijeenkomsten programma Huisgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG)

Aioto-trajecten huisarts- en ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gedrag | onderzoek van onderwijs
Welke uitdagingen komen projectleiders, artsen in opleiding tot onderzoeker (aioto's) en andere betrokkenen bij de projecten van het HGOG-programma tegen tijdens hun onderzoek en hoe gaan ze daar mee om? Tijdens onze jaarlijkse (onderzoekers)bijeenkomsten wisselen zij ervaringen, lessen en aanbevelingen uit.

Doel jaarlijkse bijeenkomsten HGOG

Het doel van onze jaarlijkse bijeenkomsten is om onderzoekers en projecten met elkaar in verbinding te brengen, zodat ze gezamenlijk nog meer impact kunnen realiseren. Zodat we de zorg op het huidige hoge niveau kunnen houden en klachten en problemen van patiënten met de meest actuele kennis uit de stand van wetenschap en praktijk te kunnen beantwoorden.

Afbeelding

Onderzoekersbijeenkomst 2024

Meer deelnemers, scherpere vraagstelling, relevantere uitkomsten die beter gedeeld worden: patiëntenparticipatie bij onderzoek heeft grote toegevoegde waarde. Maar hoe organiseer je deze participatie?
Afbeelding

Onderzoekersbijeenkomst 2022

Wat is de impact van aioto-trajecten? Welke uitdagingen komen promovendi tijdens hun onderzoek tegen en hoe gaan ze daar mee om? Een aantal onderzoekers deelde hun lessen en aanbevelingen tijdens de jaarlijkse HGOG-onderzoekersbijeenkomst.
Afbeelding

Onderzoekersbijeenkomst 2018

'Aioto's moeten ook na hun onderzoekstraject een brugfunctie blijven vervullen tussen praktijk en wetenschap.' Dat is één van de onderwerpen die projectleiders, aioto's en andere betrokkenen van het HGOG-programma in december 2018 bespraken.
Afbeelding

Onderzoekersbijeenkomst 2017

In november 2017 wisselden projectleiders van gedachten over hun onderzoeksmethoden en hoe het ervoor staat met de academisering van de opleidingen. ‘Ik vind de toename van het aantal gepromoveerden veelbelovend.’
Afbeelding

Onderzoekersbijeenkomst 2016

Op 11 oktober 2016 vond de eerste projectleidersbijeenkomst binnen het HGOG-programma plaats. In de themasessies werden er onderwerpen aan de orde gebracht die voor veel projecten struikelblokken zijn of kunnen worden.

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) financieren we projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling én aan de academisering van de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid. Artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoeker (aioto's) doen onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk. ZonMw voert het programma uit in opdracht van de SBOH.