Hart- en vaatziekten

Binnen het thema hart- en vaatziekten zijn 13 projecten gehonoreerd. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn deze projecten uitgesplitst in 3 onderwerpen: Preventie, Diagnostiek, en Behandeling.
In deze publicatie worden de projecten over hart- en vaatziekten en diagnostiek uitgelicht.

PRIDE: PReclinical dIastolic Dysfunction and its progression to heart failure with preserved ejection fraction in women and mEn. (849100003)

2017-2019

PRIDE kijkt naar geslachtsspecifieke factoren omtrent hartfalen en dan specifiek het type hartfalen dat nog niet goed te behandelen is (HFpEF: stijve hartspier) en dat helaas veel bij vrouwen voorkomt. Dit doen we om huisartsen, cardiologen en patiënten van meer kennis te voorzien omtrent HFpEF teneinde de individuele patiënt eerder op te sporen en een op maat gemaakte, vroegtijdige behandeling te bieden zodat HFpEF minder ernstig verloopt en mogelijk voorkomen kan worden. 

Knowledge synthesis for coronary microvascular disease: a gender-specific framework. (849100007)

2017-2019

Sinds enige jaren is het bekend dat ischemische hartziekten zich niet alleen uit in vernauwingen van de kransslagaderen, maar ook kan optreden in de kleine vaatjes van het hart, de microvaten. Microvasculair lijden is een aandoening die gepaard gaat met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit.
 

Why is HFpEF a typical 'female' form of heart failure? / Sex differences in the use of blood and immune cell biomarkers for the prediction of new onset heart failure (SHE-PREDICTS-HF)

Gefinancierd door de Hartstichting

Cardioloog Vanessa van Empel doet onderzoek naar hartfalen door een stijve hartspier. Dat is een ernstige ziekte, die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Van Empel: 'Ik zie hoeveel impact deze vorm van hartfalen heeft op het leven van patiënten. Door een dikke, stijve hartspier pompt het hart per hartslag minder bloed het lichaam in. Hierdoor zijn patiënten extreem snel moe en kortademig. Een boodschap doen is al een grote inspanning, en sommige patiënten kunnen zich ook thuis niet meer zelfstandig redden.' De onderzoekers uit het team van Van Empel werken aan een nieuwe test. Die test moet hartfalen door een stijve hartspier eerder opsporen.

InflaMmatory biomarkers: the key to exPlAin sex-speCific differences in preclinical diastolic dysfuncTion – the IMPACT project (849500008)

2018-2019

Dit project heeft laten zien in seksespecifieke analyses dat totaalscores van inflammatie en endotheeldysfunctie geen rol spelen in relatie tot veranderingen van hartstructuur en -functie bij zowel mannen als vrouwen in twee algemene populaties in Nederland en België. Daarnaast heeft dit project inzicht gegeven in de relatie tussen lichaamsvetverdeling bij mannen en vrouwen en de relatie met hartstructuur en -functie. Vrouwen hebben een andere lichaamssamenstelling met in verhouding een hogere vetmassa maar een lagere tailleomtrek. Lichaamsvetverdeling heeft geen invloed op inflammatie en hartstructuur en -functie. De potentiele mediërende rol van lichaamsvetverdeling kan niet het verschil verklaren in de seksespecifieke relatie tussen inflammatie en hartstructuur en hartfunctie.

VOORWAARTZ - het in kaart brengen van behoefte en passendheid als VOORWaarden voor implementatie van een sekse- en gendersensitief Algoritme voor het uitsluiten van coronAiRe vaaTZiekten (849600008)

2019-2021

Het diagnostische traject bij pijn-op-de-borstklachten kan voor vrouwen complex zijn omdat zij zich anders kunnen presenteren dan mannen: vaker met ‘atypische’ klachten en vaker met niet-obstructief coronair vaatlijden. Momenteel ondergaan om deze reden onnodig veel vrouwen duur en tijdrovend beeldvormend onderzoek. Om de zorgprofessional te helpen in het diagnostische traject van pijn op de borst ontwikkelden wij in het UMC Utrecht binnen het CVON ARGUS project een algoritme voor het uitsluiten voor coronair vaatlijden. Het ARGUS-algoritme wordt momenteel verder verfijnd en uiteindelijk gestratificeerd getest. 

Implementatie leidraad microvasculair coronairlijden in de cardiologische praktijk (849600003)

2019-2020

Microvasculair coronairlijden is een hartziekte waarbij patiënten pijn op de borst krijgen door het niet goed functioneren van de kleine kransslagvaten die het hart van bloed voorzien. Deze ziekte komt relatief vaak voor bij vrouwen op middelbare leeftijd. Omdat er geen sprake is van een vernauwing in een kransslagvat, wordt deze ziekte vaak over het hoofd gezien. De werkgroep Gender van de Nederlands Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft van ZonMw een subsidie gekregen voor het maken en implementeren van een leidraad Microvasculair Coronairlijden. Deze moet voorjaar 2020 verschijnen.