Onderzoek naar geneeskunde voor mensen een verstandelijke beperking

De arts Verstandelijk Gehandicapten (arts VG) behandelt in de dagelijkse praktijk complexe zorgvragen. Om hen daarbij te ondersteunen, financieren we diverse projecten waarin artsen in opleiding tot onderzoeker (aioto's) kennis ontwikkelen voor geneeskunde voor mensen een verstandelijke beperking.

Onderzoek naar complexe zorgvragen uit de klinische praktijk

Het gaat hierbij om wetenschappelijke vragen uit klinische praktijk van artsen VG rondom diagnostiek, beloop en/of behandeling van gezondheidsaandoeningen en -risico’s. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij het onderzoeksprogramma van de (sub)vakgroepen/leerstoelgroep Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten. De projecten worden gefinancierd vanuit het onderdeel Arts voor Verstandelijk Gehandicapten van het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde.

Subsidierondes

Ongeveer eenmaal per jaar werden er vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde subsidieoproepen opengesteld. Vanaf 2018 konden de afdelingen Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van de Nederlandse universitaire medische centra (umc’s) met een opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten een subsidie aanvragen. Aanvragers konden uitsluitend indienen als zij namens de organisatie en afdeling hiervoor per e-mail waren uitgenodigd. Wie mochten indienen, werd bepaald door de SBOH. Zo werd het beschikbare budget evenredig verdeeld over alle afdelingen. In het najaar van 2021 zijn de laatste subsidieoproepen opengesteld.

Afbeelding

Artrose bij mensen met een verstandelijke beperking

Risicofactoren voor artrose, zoals obesitas en minder fysieke activiteit, komen veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Maar hoe vaak heeft deze groep artrose en hoe diagnosticeer je het?

Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) financieren we projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling én aan de academisering van de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid. Artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoeker (aioto's) doen onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk. ZonMw voert het programma uit in opdracht van de SBOH.

Contact

Thirza Ras

Senior programmamanager
hgog [at] zonmw.nl

Shamala Kotte

Programmasecretaris
hgog [at] zonmw.nl

Louise van Muijlwijk-Emons

Programmasecretaris
hgog [at] zonmw.nl

Bianca Hoogendijk

Clusterassistent
hgog [at] zonmw.nl

Yael Stein

Coördinerend clusterassistent
hgog [at] zonmw.nl