Subsessie 'Verpleegkundigen als opinieleiders'

Wie vertelt het (ware) verhaal over schaarste in zorg en de inzet van technologie?
Tijdens de netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging op dinsdagmiddag 13 juni 2023 was 'Verpleegkundigen als opinieleiders: wie vertelt het (ware) verhaal over schaarste in zorg en de inzet van technologie?' één van de subsessies.

Inhoud

Pieterbas Lalleman doet met het lectoraat persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving (Fontys Hogeschool) al langere tijd onderzoek naar verpleegkundig leiderschap. Eén project richt zich op het opinieleiderschap van verpleegkundigen.

Samen met collega’s Teatske Van Der Zijpp, Daniëlle Arets, Bart Wernaart en een team docent-onderzoekers en studenten analyseerden ze meer dan 2.000 artikelen uit de 5 grote Nederlandse dagbladen over een periode van 4 jaar (2019-2022). Daarbij staan de volgende vragen centraal:

  • Worden verpleegkundigen als expert neergezet in de media?
  • Welke rol pakken zij zelf?
  • Welk beeld of foto wordt er gebruikt?
  • Op welke wijze vertellen zij het verhaal over schaarste in de zorg en de rol van technologie?
Subsessie 'Verpleegkundigen als opinieleiders' op netwerkbijeenkomst V&V 2023
1 / 1

Onderzoek kan bijdragen aan een betere representatie van verpleegkundigen

Een van de belangrijkste boodschappen van deze subsessie was dat onderzoek kan bijdragen aan een betere representatie van verpleegkundigen. Om verpleegkundigen een stem te geven, is het noodzakelijk om verder te gaan dan een 'klassiek' interview. We moeten inzicht krijgen in het hele proces. Hierbij kunnen vragen gesteld worden als ‘Hoe worden verpleegkundigen afgebeeld?’. Door deze aspecten te onderzoeken, kunnen we de obstakels begrijpen die verpleegkundigen ervaren bij het delen van hun mening en ervaringen in de media.

Regie en ruimte

Een ander belangrijk punt is dat verpleegkundigen de regie en ruimte moeten krijgen, en deze ook actief moeten nemen, om bij te dragen aan innovatie. Het is niet voldoende om verpleegkundigen alleen te betrekken bij veranderingen in de zorg; ze moeten daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het proces. Verpleegkundigen moeten de mogelijkheid hebben om hun expertise in te zetten en deel te nemen aan besluitvorming met betrekking tot innovatieve ontwikkelingen.

Experts bij de inzet van technologie in de zorg

In de subsessie werd ook dieper ingegaan op de betrokkenheid van zowel verpleegkundigen als burgers als experts bij de inzet van technologie in de zorg. Het is belangrijk om te erkennen dat technologie nooit ethisch neutraal is. De verschillen in perceptie tussen burgers en verpleegkundigen met betrekking tot toekomstige technologieën kunnen een uitdaging vormen. Momenteel zijn de workshopleiders bezig met het onderzoeken van hoe de samenleving tegen technologie aankijkt, of bepaalde groepen hierbij naar voren komen en hoe verpleegkundigen hiermee omgaan.

Innovatie in de zorg

Al met al benadrukt deze subsessie het belang van onderzoek voor de representatie van verpleegkundigen. Hierbij is het cruciaal dat verpleegkundigen de regie en ruimte krijgen (én nemen) om bij te dragen aan innovatie in de zorg.

Sprekers

Afbeelding

Pieterbas Lalleman

Lector Leiderschap, wijkverpleegkundige, senior onderzoeker, organisatiesocioloog en voorzitter van het Historisch College FNI – Lectoraat persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving, Fontys Hogescholen en beroepsvereniging V&VN
Afbeelding

Teatske Van Der Zijpp

Lector technologie - Lectoraat persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving, Fontys Hogescholen

Daniëlle Arets

Lector Journalistiek en Duurzame Innovatie, Fontys Hogescholen en associate lector Strategische Creativiteit, Design Academy

Bart Wernaart

Lector Moral Design Strategy, Fontys Hogescholen