Subsessie 'Toepassing en gebruik van kennis in het MBO'

Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging 2023
De uitvoering van zorg en welzijn loopt via de hoofden, handen en harten van beroepsgroepen en daarmee bepalen zij uiteindelijk de kwaliteit van zorg. Daarom zet ZonMw in op methoden die hen in staat stellen om kennis en innovaties toe te passen zodat ze leren en daarbij hun ‘handelen’ verbeteren.

Inhoud

Tijdens deze subsessie gingen deelnemers in gesprek over ‘Toepassing en gebruik van kennis’ onder leiding van Alice Bakker (onderwijsadviseur UNO Amsterdam) met vertegenwoordigers uit beleid, onderzoek, werkveld en onderwijs. Wat gaat er goed en wat minder in de toepassing en gebruik van kennis? Hoe komt dit en wat is er nodig van wie, om dit te optimaliseren zowel op operationeel, tactisch als op strategisch niveau?

Samenwerking vanaf de eerste start van een onderzoek

Wat duidelijk naar voren kwam tijdens de subsessie is dat een goede ontwikkeling en doorstroom van kennis vraagt om samenwerking vanaf de eerste start van een onderzoek. Waarbij laagdrempelig contact en actieve inbreng van alle partijen belangrijk is. De kennisstroom van onderzoek naar kennisgebruik tussen onderwijs, praktijk en onderzoek vindt juist plaats daar waar de verbindingen optimaal zijn, zoals in fieldlabs, learning communities en leer- en innovatienetwerken.

Diverse rollen van het mbo

Ook kwam aan bod dat het een hele klus is voor het onderwijs om de balans te zoeken tussen de diverse rollen van het mbo, zoals het opleiden, soms opvoeden en nu een relatief nieuwe rol in het onderzoek. Daarnaast is een duidelijk erkende rol van het mbo in onderzoek nodig, door voldoende financiering en capaciteit. 

Deelnemende panelleden:

  • Marianne Gardien – Matthijssen: beleidsadviseur bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport MBO Raad
  • Astrid Schat: adviseur Onderwijs en Innovatie MBO Utrecht
  • Marjolein den Ouden: practor Zorg & Technologie ROC Twente, en Lector Technology, Health & Care Saxion
  • Tineke Holwerda : verpleegkundig adviseur Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • Petra de Kruijff- Brouwer: gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie
  • Ada Ter Maten - Speksnijder: practor Leerwerkplaatsen Albeda College en Nurse Lecturer and Researcher Erasmus University Rotterdam
  • Edwin Schippers: onderwijskundig medewerker Verpleegkunde ROC Mondriaan
  • Jeannette van Huizen: schooldirecteur ROC Mondriaan