Subsessie 'Rol van verpleegkundigen bij beslissingen over levensverlengend behandelen'

Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging 2023
Wil jij weten hoe verpleegkundigen hun rol zien bij beslissingen over mogelijk levensverlengend behandelen? Wil je handvatten krijgen hoe jij met collega’s dit onderwerp kan bespreken en de rol kunt versterken?

Inhoud

Wanneer genezen geen optie meer is, krijgen patiënten nog vaak een keuze voor een mogelijk levensverlengende behandeling. Om een keuze te maken is samen beslissen door patiënten, naasten en zorgprofessionals belangrijk. Ook verpleegkundigen zijn belangrijk hierbij: door hun frequente contact met patiënt en familie beschikken zij vaak over relevante informatie. Toch is de rol van verpleegkundigen vaak beperkt. 

Tips

Een greep uit de tips die aan bod kwamen

  • Zet de patiënt in een meer actieve stand door niet direct te noemen wat de opties zijn, maar eerst te starten met aangeven dat de patiënt een keuze heeft.
  • Wees er alert op dat beperkte gezondheidsvaardigheden een belemmering kunnen zijn bij het samen beslissen. Ongeveer 25% van de patiënten heeft beperkte gezondheidsvaardigheden.
  • Het zakkaartje van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), met daarop 4 stappen van gedeelde besluitvorming en per stap voorbeeldzinnen, ondersteunt zorgprofessionals bij het gesprek.
  • Het helpt als artsen en verpleegkundigen dezelfde ‘taal’ spreken. Blijf het gesprek met elkaar voeren.
  • De in het project ‘Passende zorg in de laatste levensfase door betrokkenheid van verpleegkundigen bij gezamenlijke besluiten’ ontwikkelde training versterkt verpleegkundigen in hun rol bij beslissingen over levensverlengende behandelingen.