Subsessie 'Leiderschap voor passende zorg'

Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging 2023
Verpleegkundig leiderschap is een gevleugeld begrip geworden. Aanvankelijk vooral gericht op kwaliteit en veiligheid. De laatste tijd is echter ook duidelijk geworden dat leiderschap voor andere uitdagingen in de zorg van belang is.

Sprekers

  • Hester Vermeulen (Hoogleraar Nursing Science, verpleegster en klinisch epidemioloog, IQ Healthcare, Radboud Instituut voor Gezondheidswetenschappen)
  • Dewi Stalpers (assistant Professor afdeling Verplegingswetenschap Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde)

Inhoud

De COVID-19-pandemie heeft een vergrootglas gelegd op de zorg. Zowel de kwetsbaarheden als op de mogelijkheden zijn duidelijk geworden. De kwetsbaarheden zijn onder andere de toegankelijkheid en betaalbaarheid, oftewel zijn er genoeg mensen en middelen om de zorg te verlenen, nu en in de toekomst. Daarmee kwam de cruciale rol van verpleegkundigen voor goede zorg te mooi in beeld. Dat is meteen de brug naar de mogelijkheden. Verpleegkundigen konden goed organiseren bleek tijdens de COVID-19-pandemie en pakte die rol innovatief op. Ook het samenwerken en gedifferentieerd werken werd voortvarend opgepakt. Daarnaast kwamen er mooie gesprekken op gang welke zorg wat minder kon.

RN2blend en KwaliTIJD

Deze sessie was een kruisbestuiving tussen RN2blend en KwaliTIJD en gaf inspiratie hoe verpleegkundigen een rol kunnen pakken in passende zorg met begrip voor funtiedifferentiatie en de-implementatie.

Passende zorg

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn van cruciaal belang voor het leveren van kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorg. In de subsessie werden verschillende manieren besproken om passende zorg te bieden en hoe je hierin jouw rol kunt pakken. Dat gaat onder andere om invloed en lef hebben, soms om brutaal zijn en om de juiste dingen goed doen (evidence bases practice en kwaliteit verbeteren). En niet alleen over vakinhoud, maar ook over vakorganisatie.

Deelnemers in gesprek tijdens subsessie 'Leiderschap voor passende zorg' op netwerkbijeenkomst V&V 2023
1 / 1

Job crafting

Eén van de manieren die je kan helpen om jouw rol te pakken is ‘job crafting’: kleine aanpassingen in je werk doen om de verschillende eigenschappen van jouw baan beter te laten aansluiten bij jouw eigen sterkte kanten, behoeften, interesses en capaciteiten. Maar daar moet je dan natuurlijk wel inzicht in hebben. De deelnemers werden uitgedaagd om over één van hun sterke kanten, kwaliteiten, interesses of passies - die ze graag meer in willen zetten - in gesprek te gaan met de persoon achter of zich. De gesprekken waren vervolgens bijna niet meer te stoppen, dus er lijken nog veel kwaliteiten te zijn die we nóg beter in kunnen zetten. Kortom: we kunnen allemaal (proactief) onze baan veranderen zonder van baan te veranderen!