Marktkraam V&VN: van Programma Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging naar het V&VN Kennisinstituut

Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging 2023
In de afgelopen jaren werkte V&VN met ZonMw-subsidie aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van Kwaliteitsstandaarden voor de Wijkverpleging. Binnen dit programma zijn een groot aantal richtlijnen, handreikingen, implementatieproducten en methodieken ontwikkeld voor gebruik in de wijkverpleging.

Op weg naar het V&VN Kennisinstituut

In de marktkraam liet V&VN enkele van de nieuwste implementatiematerialen laten zien. Met behulp van de ontwikkelde procedures en instrumenten werkt V&VN momenteel aan de inrichting van een Kennisinstituut voor het gehele verpleegkundige domein (zie ook het interview met V&VN-voorzitter Bianca Buurman en haar presentatie).

Achterbanraadpleging

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten wil V&VN starten met een achterbanraadpleging. Ze willen vanuit het veld weten welke knelpunten worden ervaren en waar kennisvragen zijn. Daarnaast wil V&VN graag goede praktijkvoorbeelden leren kennen die mogelijk in andere regio’s of andere sectoren ingezet kunnen worden om zo de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te verbeteren. Kortom: voor en door verpleegkundigen en verzorgenden!

De kraam werd bemensd door Greta Rijninks en andere medewerkers van het V&VN Kennisinstituut (i.o.). Zij gingen op een interactieve wijze met de deelnemers van de netwerkbijeenkomst in gesprek.