Marktkraam Verpleegkundig onderzoek in de GGZ

Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging 2023
Wat zijn de huidige ontwikkelingen in de GGZ, wat is de actuele stand van zaken en hoe kan verpleegkundig onderzoek hier een bijdrage aan leveren? Daarover gingen we in gesprek bij onze marktkraam.

Verpleegkundig onderzoek in de GGZ

De GGZ heeft de laatste jaren een transitie doorgemaakt: van dwang en drang naar preventief en herstel ondersteunend werken. Daarbij is herstelbevordering, vergroten van veerkracht, ervaringsdeskundigheid en interprofessionele zorg noodzakelijk om deze transitie te laten slagen. Professionals in de GGZ zijn zich bewust van deze transitie, maar implementatie in praktijk kent de nodige uitdagingen waardoor de kwaliteit en organisatie van de zorg in de GGZ onder druk komt te staan.

In Nederland is de infrastructuur voor verpleegkundig onderzoek op GGZ-gebied nog beperkt, terwijl het een grote groep patiënten en verpleegkundigen betreft en de noodzaak hiervoor heel actueel is. We gingen tijdens de netwerkbijeenkomst in gesprek over de huidige ontwikkelingen in de GGZ, de actuele stand van zaken en hoe verpleegkundig onderzoek hier een bijdrage aan kan leveren. 

  • Nynke Boonstra
    Hoogleraar Verpleegkunde in de GGZ, UMC Utrecht  & Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie, NHL Stenden
  • Margo Faay
    Verpleegkundige, senior onderzoeker & beleidsmedewerker UMC Utrecht Divisie Hersenen, Psychiatrie
  • Suzanne Verschueren 
    Verpleegkundige, studieleider HIC opleiding & docent-onderzoeker, Hogeschool Utrecht, Instituut Verpleegkunde studies