Marktkraam Palliatieve zorg en onderwijs

Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging 2023
Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? Deelnemers van de netwerkbijeenkomst kwamen hierover meer te weten bij de marktkraam ‘Palliatieve zorg en onderwijs’.

Iedere verpleegkundige en verzorgende komt in aanraking met mensen die niet meer beter worden en hun naasten. In de marktkraam op de netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging op 13 juni 2023 boden wij vanuit het ZonMw-programma Palliantie concrete tools van afgeronde projecten aan die deelnemers in hun dagelijkse werk kunnen gebruiken. Denk aan hulp bij het op tijd herkennen van de laatste levensfase of omgaan met ethische dilemma’s.

Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg

Daarnaast konden deelnemers kennismaken met onderwijsadviseur en projectleider Jojanneke Thiesen en programmamanager Marijke Dericks, die betrokken is bij het project Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg. Marijke en Jojanneke vertelden over wat het project inhoudt en wat de ontwikkelingen zijn. Ook kwamen deelnemers meer te weten over onderwijsmaterialen en scholingen palliatieve zorg die er zijn en welke ondersteuning er is via de regionale onderwijsknooppunten palliatieve zorg. Tenslotte werd de onderwijsparticipatieladder uitgereikt, die bij de start van onderzoek ingezet kan worden om de rol van het onderwijs mee te nemen.

Jojanneke Thiesen

Onderwijsadviseur Palliatieve zorg bij Amsterdam UMC en projectleider Onderwijsknooppunten O2PZ

Marijke Dericks

Programmamanager O²PZ, VUmc Academie