Marktkraam De Duurzame Verpleegkundige

Verpleegkundigen, verzorgenden, verloskundigen, opleiders en studenten als groene veranderaars naar duurzame zorg
De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de totale CO2-uitstoot en 4% van het afval. Daarom wordt de zorg binnen de Green Deal 3.0 gestimuleerd om samen te werken aan duurzame zorg. Wil je weten hoe het anders kan? We gingen hierover in gesprek bij onze marktkraam over De Duurzame Verpleegkundige!

Duurzame zorg

In Nederland nemen extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte, extreme regenneerslag en overstromingen toe. De klimaatverandering brengt meer en andere aandoeningen mee zoals malaria. De gezondheid van kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, baby's, chronisch zieken en mensen met een beperking wordt hierdoor bedreigd. De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de totale CO2-uitstoot en 4% van het afval. Om die reden wordt de zorgsector gestimuleerd om samen te werken aan ‘duurzame zorg’ binnen de Green Deal 3.0. Om zorgprofessionals voor de toekomst op te leiden hebben 3 hogescholen zich aangesloten bij de landelijke actiegroep De Duurzame Verpleegkundige. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan 3 pijlers:

  1. Duurzame zorg
  2. Planetaire gezondheid in het regulier curriculum en bijscholing
  3. Natuur als interventie

Op de netwerkbijeenkomst deelden we onze kennis en expertise, best practices/succesverhalen en boden we mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van onderzoek en projecten.

Afbeelding

Annemarie Bergsma

Docent verpleegkunde en onderzoeker Haagse Hogeschool
Afbeelding

Kim Verhaegh

Lector verpleegkundig leiderschap Hogeschool Leiden
Afbeelding

Elke Slagt-Tichelman

Verloskundige, epidemioloog en onderzoeker, docent bachelor verloskunde Hogeschool Rotterdam
Afbeelding

Ellen Bakker

Docent verpleegkunde en onderzoeker Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam