Marktkraam Continuïteit van zorg

Veranderen wat we doen om te behouden waar we voor staan
Continuïteit van zorg kan vanuit verschillende perspectieven gedefinieerd worden, namelijk van de patiënt, de zorgverlener, de zorgorganisatie(s) en de maatschappij.
Marktkraam Continuïteit van zorg
1 / 1

Voorbeelden uit enkele projecten

Op de netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging op 13 juni 2023 belichtten we bij onze marktkraam enkele voorbeelden uit onze projecten. Een project gaat over de ontwikkeling van de kwaliteitstandaard ADL, die bijdraagt aan continuïteit in ADL-zorg door ongewenste variatie in de verpleegkundige zorg terug te dringen. Een ander project is de ontwikkeling van een transmuraal nazorgprogramma voor psychosociale zorg na een beroerte, dat continuïteit in de transmurale CVA-nazorg waarborgt. 

Continuïteit van zorg

Dat de zorg voor grote uitdagingen staat weten we allemaal. Dat gaat niet alleen om de toename van het aantal zorgvragers ten opzichte van het aantal zorgverleners. Minstens zo bepalend is de groeiende fragmentatie in de zorg. Zorg verplaatst zich naar de eigen woonomgeving en ziekenhuizen worden meer en meer technische behandelcentra met kortere opnames voor steeds complexere problematiek. Dit zet de continuïteit van zorg onder druk, terwijl de behoefte daaraan juist toeneemt.

Video

Bekijk de korte video over Academische Verpleegkunde LUMC en Continuïteit van Zorg op YouTube:

Afbeelding
Screenshot video Academische Verpleegkunde LUMC en Continuïteit van Zorg

 

Afbeelding

Janneke de Man-van Ginkel

Afbeelding

Anja van Brunsveld-Reinders

Afbeelding

Svenja Cremer

Afbeelding

Dagmar van Nimwegen