Marktkraam Basic Care Revisited

Beweging, voeding, en patiëntparticipatie in het ziekenhuis
Wil je weten hoe je je patiënt informeert over voeding voorafgaand aan een operatie, hoe je tijdens ziekenhuisopnames de patiënt meer kan betrekken, of hoe je essentiële zorg onderzoekt? Daarover gingen Elise van Belle, Gerda van den Berg, Harm van Noort en Selma Kok in gesprek bij hun marktkraam.

Basic Care Revisited

Onderzoek naar essentiële verpleegkundige zorg is nodig voor onderbouwing en ontwikkeling van het verpleegkundig vak. Het unieke programma Basic Care Revisited (BCR) heeft daar afgelopen jaren mooie resultaten in behaald. Er is veel kennis opgedaan over het (beter) informeren en betrekken van patiënten in bijvoorbeeld voedingszorg en wassen, kleden of mobiliseren.

In het project zijn essentiële verpleegkundige zorgactiviteiten wetenschappelijk onderbouwd. Het project was onderdeel van het inmiddels afgeronde ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II en kenmerkte zich door een unieke samenwerking tussen het Radboudumc Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Maastricht/MUMC+.

De onderzoekers

De 4 onderzoekers in de marktraam op de netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging 2023 zijn bezig hun proefschrift binnen BCR af te ronden, of hebben deze al klaar:

  • Harm van Noort en Gerda van den Berg hebben zich met hun onderzoeken gericht op goede voedingszorg voor en tijdens ziekenhuisopname 
  • Elise van Belle richt zich met haar onderzoek op patiëntparticipatie
  • het onderzoek van Selma Kok is gericht op bewegingsgerichte zorg 

Bij de marktkraam gingen deelnemers in gesprek over de individuele studies en resultaten. Ook konden ze materialen bekijken van de andere onderzoekers uit BCR. Daarnaast kregen ze een toelichting op de ontwikkeling en evaluatie van essentiële zorg interventies aan hand van het MRC-framework.

Afbeelding

Gerda van den Berg

Hogeschool Saxion
Afbeelding

Harm van Noort

Radboudumc
Afbeelding

Elise van Belle

UMC Utrecht
Afbeelding

Selma Kok

UMC Utrecht & Hogeschool Utrecht