Uitreiking Medische Inspirator prijs

Tijdends de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag is door Henk Smid (directeur ZonMw) de Medische Inspirator prijs 2018-2019 uitgereikt.

Wat is de Medische Inspirator prijs?

De Medische Inspirator is een aanmoedigingsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen onderzoeker en patiënt(vertegenwoordigers) om onderzoek te doen naar medische producten waar patiënten behoefte aan hebben. Uit de inzendingen worden door een onafhankelijke vakjury projecten genomineerd. De genomineerden krijgen een professionele video over hun onderzoeksproject. Vervolgens vindt er een stem- en campagneperiode van een maand plaats waarin de achterban en het algemeen publiek stemt op de meest inspirerende samenwerking en project.

Lyme wint de Medische Inspirator prijs 2018-2019!

Dit project ontvangt €100.000 om te besteden aan onderzoek. Met de geldprijs gaan de initiatiefnemers, onderzoeker Bart-Jan Kulberg (Radboud UMC) en patiënt en patiëntvertegenwoordiger Kees Niks (Lymevereniging), onderzoek doen naar de langetermijneffecten van chronische Lymeziekte op de kwaliteit van leven, deelname aan de maatschappij en op arbeid.

Op de tweede plek is geëindigd ‘De online vriendschapscursus’ met een prijs van €50.000. Met de prijs gaan onderzoeker Tamara Bouwman (VU Amsterdam) en cliëntvertegenwoordiger Liesbeth Gaasbeek (Gouden Dagen) de online vriendschapscursus verder ontwikkelen om deze aan te kunnen bieden aan ouderen. De praktische cursus leert ouderen onder andere om contact te zoeken met hun sociaal netwerk en sociaal actief te worden.

Nieuwe ronde Medische Inspirator prijs

Doet u onderzoek naar die producten waar patiënten behoefte aan hebben? En doet u dit samen met een patiënt(vertegenwoordiger)? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwe ronde van de Medische Inspirator prijs. In de subsidie oproep leest u meer over de voorwaarden. Als u verder nog vragen heeft dan kunt u deze naar ons mpnn [at] zonmw.nl (mailen).