Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch-specialistische Zorg (KIDZ)

Kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie
Binnen het project Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de Medisch Specialistische Zorg (KIDZ) werken de Patiëntenfederatie en haar leden samen om de kwaliteit van medisch-specialistische zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten.

Doel

Het doel van KIDZ is het voor en door patiënten(organisaties) laten optimaliseren van de kwaliteit van medisch-specialistische zorg in Nederland door het borgen van het patiëntenperspectief. Patiëntenorganisaties kunnen binnen het KIDZ-project financiering van kwaliteits- en doelmatigheidsprojecten aanvragen.

Patiëntenperspectief

Patiëntenorganisaties worden vaak door wetenschappelijke verenigingen van medische beroepsgroepen gevraagd om het patiëntenperspectief in te brengen in:

  • medische richtlijnen
  • kennisagenda’s
  • keuzehulpen
  • indicatorensets

De (vaak) beperkte vergoeding die beschikbaar is, blijkt meestal onvoldoende voor degelijke inbreng door bijvoorbeeld een achterbanraadpleging. KIDZ biedt dan de aanvullende financiering. Daarnaast kunnen zij financiering aanvragen voor projecten met betrekking tot Samen Beslissen en Juiste Zorg op de Juiste plek. Patiëntenorganisaties kunnen ook hun eigen kwaliteitsprojecten aanvragen. Elk kwartaal worden hun aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke commissie.

Beoordeling en aanvraag kwaliteitsgelden

Een onafhankelijke commissie beoordeelt alle aanvragen. Daarna vraagt de onafhankelijke Stichting Patiënt en Kwaliteit (SPK) de kwaliteitsgelden bij ZonMw aan. De stichting beheert vervolgens deze gelden.

Contact

Clim van Daelen

Projectcoördinator KIDZ bij Patiëntenfederatie Nederland
c.vandaelen [at] patientenfederatie.nl

Team Kwaliteitsgelden ZonMw

kwaliteitsgelden [at] zonmw.nl