Betrokken organisaties kwaliteitsgelden Palliatieve zorg

In het meerjarenplan richtlijnen palliatieve zorg werken KNMG en IKNL samen met de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties.

Iedere richtlijnwerkgroep bestaat uit gemandateerde leden vanuit voor die richtlijn relevante beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en vertegenwoordigers van relevante patiëntenverenigingen.

Bestuurscollege

Het bestuurscollege houdt de voortgang van het meerjarenplan bij en besluit over de adviezen van de agendacommissie (zie hieronder) en over de inzet van financiële middelen. Bestuurders van de volgende verenigingen en organisaties vormen onder leiding van de voorzitter van Artsenfederatie KNMG het bestuurscollege:

 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Palliatieve Zorg Nederland/Integraal Kankercentrum Nederland (PZNL/IKNL)
 • Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN)
 • Patiëntenfederatie Nederland

Agendacommissie

De agendacommissie adviseert het bestuurscollege over prioritering, planning en de nodige inzet van financiële middelen. Ook geeft zij advies over wie de revisie van de richtlijn kan oppakken en met welke partijen men inhoudelijk moet afstemmen. De agendacommissie bestaat uit gemandateerde zorgprofessionals vanuit:

 • NHG
 • V&VN
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verenso
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging van Maag-, Darm- en Leverartsen (NVDML)

Meeleesgroep

Een aantal wetenschappelijke verenigingen zit in de meeleesgroep. Deze verenigingen gaven aan de ontwikkelingen nauw te willen volgen. Het gaat om de volgende:

 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Contact

Inge van Trigt

Adviseur Palliatieve zorg bij PZNL
i.vantrigt [at] iknl.nl

Ellen Burgering

Beleidsadviseur Preventie bij KNMG

Team Kwaliteitsgelden ZonMw

kwaliteitsgelden [at] zonmw.nl